• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3495
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

صفحه كلید كامپیوتر

افرادی كه از كامپیوتر استفاده می كنند، به عنوان مثال برای تایپ، اغلب با صفحه كلید كار می كنند. با فشردن هر كلید، حروف، اعداد، نشان نقطه گذاری و دیگر علامت ها به كامپیوتر فرستاده می شود. اینها می توانند بر روی نمایشگر ظاهر شوند، اما كلید ها می توانند كاری نیز انجام دهند (مخصوصاً در بازی های كامپیوتری). صفحه كلید برای هر كلید سیگنال الكتریكی (كد) تولید می كند. كد ها به پردازشگر كامپیوتر می روند، و ممكن است در حافظه ذخیره شوند یا به نمایشگر یا چاپگر بروند و در آنجا حروف و اعداد ظاهر شوند. هر سیگنال به صورت اعداد مبنای دو (دودویی) به رمز نوشته می شود. كامپیوتر اعداد مبنای دو را استفاده می كند زیرا آنها راحت تر از اعداد مبنای ١٠ به سیگنال های الكتریكی تبدیل می شوند.

جعبه شمارش دودویی

اعداد دودویی فقط از دو رقم ٠ و ١ استفاده می كنند در صورتی كه اعداد مبنای ده دهی از ده رقم ٠ تا ٩ استفاده می كنند. در سیستم ده دهی، اعداد از (راست به چپ) نشانگر یكان، دهگان، صدگان، هزارگان و غیره هستند. بنابراین عدد ١٠٠١ دارای ١ یكان، ٠ دهگان، ٠ صدگان و ١ هزارگان است. در مبنای دودویی، ارقام دریك عدد (از راست به چپ) نشانگر یك، دو، چهار، هشت و غیره هستند. در واقع هر كدام دو برابر دیگری است. بنابراین، عدد دودویی ١٠٠١ دارای ١ یك، ٠ دو، ٠ چهار، ١ هشت است. این عدد معادل عدد ٩ در مبنای ده دهی است. هر رقم در مبنای دو یك بیت نامیده می شود، بنابراین عدد ١٠٠١ یك عدد چهار بیتی است. جعبه دودویی زیر می تواند برای تبدیل اعداد ده دهی (بین ٠ تا ١٥) به عدد دودویی معادل آن بكار رود. در كامپیوتر، جریان های خاموش و روشن نشانگر بیت های ٠ و ١ هستند. بنابراین عدد دودویی ١٠٠٠١ (كه معادل ٩ دهدهی است) در كامپیوتر به صورت سیگنال روشن-خاموش- خاموش-روشن در نظر گرفته می شود.

 

وسایل مورد نیاز

 

وسایل مورد نیاز

 

قلم، ١٥ توپ پینگ پنگ، جعبه مقوایی و دریچه ای كه كمی از چهار توپ پهن تر و كمی از هشت توپ بلند تر باشد، چاقو، چسب

 

جعبه را به ارتفاع ٨ توپ ببرید، در یك طرف آن مقوای بلندی باقی بگذارید. سه نوار از روی درب ببرید و آنها را به جعبه بچسبانید تا چهار شیار ایجاد گردد. شیارها (از چپ به راست) باید بتواند هشت، چهار، دو و یك توپ گنجایش داشته باشد. سه تكه مقوا بریده و به انتهای هر شیار بچسبانید تا فقط این تعداد توپ جا داشته باشد. روی مقوای بلند، گنجایش هر شیار را بنویسید. در طرف دیگر هر شیار یك پنجره ببرید.

جعبه شمارش دودويی

 

١- تعدادی توپ را بردارید (در این تصویر این پسر ٥ توپ را برداشته است). ببینید آیا می توانید شیار هشت توپی را پر

 كنید. اگر این شیار پر شد، توپ ها را در شیار های باقیمانده پر كنید.

جعبه شمارش دودويی

 

٢- اگر شما نتوانستید شیاری را پر كنید، آن را خالی بگذارید و به شیار بعدی بپردازید. در تصویر زیر، آخرین توپ باقیمانده شیار دوتایی را پر نمی كند، بنابراین به شیار یك توپی منتقل می گردد.

جعبه شمارش دودويی

 

٣- پنجره جعبه دودویی معادل عدد ده دهی رانشان می دهد. یك توپ در پنجره نشانگر ١ و پنجره خالی نشانگر ٠ در مبنای دو است. معادل عدد پنج، در شكل زیر، ٠١٠١ است.

 

جعبه شمارش دودويی

 

بازگشت

UserName
عضویت در خبرنامه