• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4650
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:37
 • تاريخ :

درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی

در مصری باستان نشانه هایی وجود دارند که نماینده دو حرف بی صدا هستند و صدها نمونه از آنها هم وجود دارد. اما خوشبختانه آنها در اغلب متون ظاهر نمی شوند. حدود 30 نشانه دو صدایی رایج وجود دارند که بعضی از آنها در جدول زیر آمده اند.

درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی

بعضی از آنها معانی اندیشه نگارانه هم دارند. مانند این مثالها :

 الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی

 

نشانه های توضیحی بسیاری از کلمات مصری قدیم با نشانه های مشابهی نوشته می‌شدند. اما معانی کاملا" متفاوتی دارند. برای درک معانی این لغات نشانه های توضیحی به انتهای آنها اضافه می‌شد که در توضیح معنای کلمه کمک می‌کرد. هیروگلیف درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی را در نظر بگیرید اگر به آن نشانه مرد را اضافه کنیم درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی کلمه نویسنده به دست می‌آید. همین نشانه با نشانه توضیحی طومار پاپیروس درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی به معنی نسخه یا نوشتن است. اغلب نشانه های توضیحی برای مشخص کردن دسته ای عمومی از کلمات به کار می‌رود. که جدول زیر رایج ترین نشانه های توضیحی را خلاصه می‌کند:

 

درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی

این نشانه‌ها برای ترجمه متون مصری باستان بسیار مفیدند . مصریان این عادت ناپسند را داشتند که جمله‌ها یشان را از هم جدا نمی کردند ، کلمات هر جمله هم از هم جدا نیستند. اما می‌دانیم که نشانه های توضیحی همیشه در انتهای کلمات می‌آمدند برای همین امر می‌توانیم درشناسایی اجزای جمله ازآنها کمک بگیریم. بگذارید به عنوان مثال ، جمله های زیر را بررسی کنیم :

درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی

این جمله از اجزای زیر تشکیل شده است :

درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی

این یک فعل به معنای " ترک کردن" است. به نشانه ء توضیحی پاهای در حال دویدن در انتهای کلمه توجه کنید

 1. این کلمه به معنای "اعلیحضرت" است که حرف ف در انتهای آن ضمیر ملکی " مال او" را نشان می‌دهد. 
 2. این یک قید به معنی "در" است 
 3. کلمه ای به معنای " ارابه" همراه با ضمیر ملکی " مال او" 
 4. این کلمه یک حرف اضافه است که می‌تواند به " از " ترجمه شود. 
 5. کلمه ای به معنای طلا و نقره 
 6. کلمه ای به معنای " قلب که باز هم ضمیر ملکی دارد. 
 7. کلمه ای با معنای تحت اللفظی "وسیع ، وسعت". اصطلاح به وسعت قلب را می‌توان به " قلب آکنده از شادی" ترجمه کرد. بنابر این ترجمه کامل چنین است: اعلیحضرت در ارابه ای از طلا و نقره با قلبی آکنده از شادی رفت.

واژگان

درس سوم : الفبای مصری: نشانه های دو صدایی و توضیحی

بازگشت

 

UserName