• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1448
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
 • تاريخ :

تلوفاز دوم

 

میوز 8: تلوفاز دوم

کروماتیدها در دو قطب سلول رسوب می‌کنند. غشای هسته دوباره شکل می‌گیرد و دوک تقسیم از بین می‌رود. سلولها برای بار دوم تقسیم می‌شوند و چهار هاپلوئید تولید می‌شود که هر کدام نیمی از کروموزوم های قبلی را همراه دارند. برخلاف میتوز، سلولهای به وجود آمده نمی تواند مجدداً وارد اینترفاز و چرخه عادی سلولی شوند.

 

UserName