• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2426
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
 • تاريخ :

پروفاز اول

 

میوز 1: پروفاز اول

 

در پروفاز اول کروموزوم‌ها آشکار می‌شوند. با این وجود بر خلاف پروفاز در میتوز، کروموزوم‌ها به هم می‌چسبند و دسته های چهارتایی که در هر کدام از آنها دو جفت کروموزوم قرار دارد، پدید می‌آید. در این زمان کروموزوم‌ها از نقاط خاصی به هم نزدیک می‌شوند. این کار امکان آن را ایجاد می‌کند که آنها ماده ژنتیکی را با هم تبادل کنند تا ترکیب متنوع تری از داده های ژنتیکی آفریده شود. همانند پروفاز میتوز، غشای هسته از بین می‌رود، دوک تقسیم به وسط سلول می‌آید و دسته های چهارتایی توسط کینتوکورها به رشته های دوک متصل می‌شوند.

 

 

نویسنده:

 صادق بهداد

 

UserName