• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1385
 • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:25
 • تاريخ :

فعالیتهای سلول

 

سلولها طول زمان تکامل پیدا کرده اند و ساختارای پیچیده بسیاری در آنها ایجاد شده است. هر یک از این اجزا با هدف خاصی به وجود آمده اند. هر یک از این اندامها را می توان شبیه قسمتی از یک اتومبیل در نظر گرفت. درست است که هر کدام از آنها باید کار خود را به خوبی انجام دهد، اما برای حرکت خوب این ماشین لازم است تا هماهنگی کاملی بین اجزا وجود داشته باشد. هدف نهایی این همکاری، ادامه بقای سلول است.

 

چند فعالیت اساسی هست که هر سلولی باید بتواند انجام دهد: انتقال مولکولها، تولید مثل و تبدیل انرژی.

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید تا درباره فعالیت های مختلف سلول بیشتر بیاموزید. توصیه ما اینست که ابتدا بخش "زندگی چیست؟" را مطالعه کنید.

 

 زندگی چیست؟

چه ویژگی هایی باعث می شود که ما موجودات زنده را از اشیاء تفکیک کنیم؟ تعریف ما از زنده بودن چیست؟

 

 انتقال مولکولی

سلول باید مواد غذایی و مولکولهای مختلف را با محیط خود مبادله کند تا زنده بماند. در این قسمت با شیوه انتقال مواد مختلف آشنا خواهید شد.

 

 تولید مثل

زنده ماندن کافی نیست، سلول باید بتواند سلولهای جدیدی تولید کند تا تداوم گونه خود را تضمین کند. در این قسمت مراحل مختلف این کار را برای شما شرح می دهیم.

 

 متابولیسم سلول

سلول برای انجام فعالیت های خود به انرژی نیاز دارد. اما مکانیسم تولید این انرژی چیست؟

 

یک آشنایی ساده 

UserName