• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 960
 • دوشنبه 1388/6/23
 • تاريخ :

ویژگیهای زبان قرآن

قران

قرآن كریم كتاب هدایت همه انسانها در همه اعصار است . پهنه زمین و گستره زمان حوزه نورافشانی خورشید هماره تابان قرآن كریم است . نور هدایت قرآن تاآن جا كه مرز بشریت است می تابد « و ما هی الا ذكری للبشر » (مدثر 31 ) « و ماهو الا ذكرللعالمین » (قلم 52 ) و اختصاص به عصری خاص یا اقلیمی مخصوص و یا نژادی ویژه ندارد .

خدای سبحان در تبیین قلمرو رسالت پیامبر اكرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) می فرماید « و ما ارسلناك الا كافه للناس » (سبا 28 ) بنابراین رسالت آن حضرت « جهان شمول » و « ابدی » وكتاب او « جهانی » و « جاودانه » و قوم او نیز همه افراد بشرند نه گروهی از مردم حجاز قلمرو انذار پیامبر اكرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) نیز گستره « عالمین » و همه افراد بشر معرفی شده است « تبارك الذی نزل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیرا » (فرقان 1 ) .

 

فطرت انسان، مخاطب زبان قرآن

كتابی كه برای هدایت همگان تنزل یافته و از نظر وسعت حوزه رهنمود جهان شمول است باید از دو ویژگی برخوردار باشد :

1 ـ به زبانی جهانی سخن بگوید تا همگان از معارف آن بهره مند باشند و هیچ كسی بهانه نارسایی و بیگانگی با فرهنگ آن را خار راه خود نبیند و از پیمودن صراط سعادت بخش آن باز نایستد.

2 ـ محتوایش برای همگان مفید و سودمند بوده احدی از آن بی نیاز نباشد همانند آبی كه عامل حیات همه زندگانی است و هیچ موجود زنده ای در هیچ عصری از آن بی نیاز نیست .

در فهم معارف قرآن كریم نه بهره مندی از فرهنگی خاص شرط است تا بدون آن نیل به اسرار قرآنی میسور نباشد و نه تمدن ویژه ای مانع تا انسانها باداشتن آن مدنیت مخصوص از لطایف قرآنی محروم باشند و یگانه زبانی كه عامل هماهنگی جهان گسترده بشری است زبان فطرت است كه فرهنگ عمومی و مشترك همه انسانها در همه اعصار است و هر انسانی به آن آشنا و از آن بهره منداست و هیچ فردی نمی تواند بهانه بیگانگی با آن را در سر بپروراند. دست تطاول تاریخ به دامان پاك و پایه های استوار نمی رسد كه خدای فطرت آفرین آن را از هر گزندی مصون داشته است . (روم 30 )

مراد ما از « زبان قرآن » در این مقال لغت و ادبیات نیست. زیرا روشن كه معارف قرآن كریم در چهره لغت و ادبیات عربی بر انسانها نمودار گشته است و غیر عرب زبانان قبل از فراگیری زبان و ادبیات عربی با لغت قرآن كریم ناآشنایند.

مراد ما از زبان قرآن و مردمی بودن آن سخن گفتن به فرهنگ مشترك مردم است . انسانها گر چه در لغت و ادبیات از یكدیگر بیگانه اند و در فرهنگ های قومی و اقلیمی نیز با هم اشتراكی ندارند اما در فرهنگ انسانی كه همان فرهنگ فطرت پایدار و تغییرناپذیر است با هم مشتركند و قرآن كریم باهمین فرهنگ باانسانها سخن می گوید مخاطب آن فطرت انسانهاست و رسالت آن شكوفا كردن فطرت هاست و از این رو زبانش برای همگان آشنا و فهمش میسور عموم بشر است .

جهانی بودن زبان قرآن كریم و اشتراك فرهنگ آن در چهره اجتماع دلپذیر سلمان فارسی صهیب رومی بلال حبشی اویس قرنی وعمار و ابوذر حجازی در ساحت قدس پیامبر جهانی حضرت محمدبن عبدالله (صلی الله علیه و آله وسلم ) كه شعار « ارسلت الی الا بیض و الا سود و الا حمر » (بحار ج 16 ص 323 ) او شهره آفاق شد متجلی است زیرا در پیشگاه وحی و رسالت كه ظهور تام وحدت خدای سبحان است « كثرت صورت » محكوم « وحدت سیرت » است و تعدد زبان نژاد اقلیم عادات و آداب ودیگر عوامل گوناگون بیرونی مقهور اتحاد فطرت درونی است.

منبع : تفسیر تسنیم ج 1 ص 34 ـ 31


تنظیم برای تبیان: شکوری

تفسیر موضوعی با گرایش کاملاً عرفانی

تفسیر موضوعی با گرایش کاملاً عرفانی

تفسیر موضوعی با گرایش کاملاً عرفانی
ارتباط ثقل اکبر و ثقل اصغر

ارتباط ثقل اکبر و ثقل اصغر

ارتباط ثقل اکبر و ثقل اصغر
خواندن قرآن بدون فهم آیات فایده ای دارد؟

خواندن قرآن بدون فهم آیات فایده ای دارد؟

خواندن قرآن بدون فهم آیات فایده ای دارد؟
چرا در قرآن مردان بیش از زنان مورد مخاطب‌اند؟

چرا در قرآن مردان بیش از زنان مورد...

چرا در قرآن مردان بیش از زنان مورد مخاطب‌اند؟
UserName
عضویت در خبرنامه