تعداد مطالب : 2479
تعداد نظرات : 2604
زمان آخرین مطلب : 6روز قبل

مهدی (عج)چه دلی داری؛ می گردی و می بینی

خلقی به فراموشی؛ قومی به زراندوزی

قومی به دغل بازی؛ شادند و بسی راضی

قومی به جگر سوزی؛ گردند پی روزی

خلقی شده سرگردان؛ در دام بسی شیطان

قومی پی آب و نان؛ باشند به خود سوزی

سیراب نمی گردند؛ از حرص و طمع قومی

قومی که زخون دل؛ دارند سرافرازی

خلقی به هوسبازی؛ سرگرم به طنازی

خلقی به وفا داری؛ در خدمت و جان سوزی

قربان تو آقایی؛ که با خبر از مایی

ماییم چو گردابی؛ سرگشته در این بازی

بس کن تو سهیل این غم؛ بگذار یکی مرهمبر سینه پرداغم؛ بیهوده بپردازی

جمعه 23/4/1396 - 12:28

سلام به تومهربانم
حالتان چطوراست؟!
وقتی اعمال مارامیبینید چگونه اید؟؟!
وقتی جشن هایمان رامیبینید که پرازگناه میشود و به رقص درمیآورد بیخیالیمان را...
حالتان چطورمیشود؟!
پریشان ونالان؟!
مضطرونگران؟!
اصلاچطوراست مابه جای شما کمی نگران شویم؟!
کمی برای نگرانی وپریشان حالیتان نگران شویم!!

هرروزمان که غرق روزمرگیست...
هرلحظه مان که پراست ازدغدغه وحرص دنیا...
شایدهم پرازخوشیهای بی سروتهی که بوی شما را نمیدهد!!

جالب است...ماجشن میگیریم و شما گریه میکنی!!
این چه قانونیست؟!این چه مرام ومسلکی ست در وجود ما که شما را پس میزنیم وغرق سرگرمیهای دنیامیشویم؟!
این چه انتظاریست که خیابان وکوچه هایمان رنگ نگاه های ناجوانمردی راگرفته پای هوس!!

این چه انتظاریست که شهرمان مملواست ازهمه چیز و همه رنگ غیر از نام شما...

این چه انتظاریست که گناهانمان راپای گریه های شبانه واستغفار شما مینویسیم؟!

اصلااین نامردیست...‌
ناجوانمردیست...
بی رحمیست...
بیخیالی و بی دردیست که ۱۱۸۳سال از نیامدنتان میگذرد و همچنان از یاد شما غافلیم!!!
ازشکستگی ومحزونیتان بی خبریم!!چه تلخ تنهاشده اید مهدی جان!!
اینجاکسی به یاد دل پرغصه شما نیست
سلامتی وتعجیل درفرج غریب عالم۱۰صلوات
تمنای دعای فرج وترک یک گناه....
اعمال نیکمان رابه نیت حضرت مهدی انجام دهیم وثوابش را به ساحت مقدسشان هدیه کنیم

جمعه 16/4/1396 - 10:58


روزگاریست ساکن آخرالزمانم و داعیه داره عـــشـــق مولایم


"مهدی"
که به نامش عاشقی میکنم و بیادش عاشقانه می نویسم در هرکجا که نشان دلدارم باشد....

جمعه 2/4/1396 - 12:56

سلام...اینجا هنوز زمین...
هنوز ما به نبودنت راضی تریم
هنوز جمعه ها را با شتاب بیشتری از سر میگذرانیم
اینجا هنوز وقتی دل میگیرد چشم ها اكراه دارند از باریدن
هنوز عطر یوسف برای ما قابل فهم نیست...
هنوز به مسافرهایمان میگوییم زود برگرد؛اماكسی به یاد بازگشت شما...
توای مسافر!چه كسی از زمین برای بازگشت تو دعا میكند؟
اصلا بگو چه كسی نبودن تو را می فهمد؟!
ای مسافر!كدامین كوچه از كوچه های زمین برای آمدن تو صاحب چشمان منتظری است كه هر روز؛نه فقط جمعه ها؛انتهای كوچه را به نظاره می نشیند؟!

جمعه 26/3/1396 - 11:36

سلام...اینجا هنوز زمین...
هنوز ما به نبودنت راضی تریم
هنوز جمعه ها را با شتاب بیشتری از سر میگذرانیم
اینجا هنوز وقتی دل میگیرد چشم ها اكراه دارند از باریدن
هنوز عطر یوسف برای ما قابل فهم نیست...
هنوز به مسافرهایمان میگوییم زود برگرد؛اماكسی به یاد بازگشت شما...
توای مسافر!چه كسی از زمین برای بازگشت تو دعا میكند؟
اصلا بگو چه كسی نبودن تو را می فهمد؟!
ای مسافر!كدامین كوچه از كوچه های زمین برای آمدن تو صاحب چشمان منتظری است كه هر روز؛نه فقط جمعه ها؛انتهای كوچه را به نظاره می نشیند؟!

جمعه 26/3/1396 - 11:31

دوشنبه وعده گاه دیگری است

روز مرور پرونده ها توسط آقا

به نیابت آقا از یک بیمارعیادت کن

صدقه ای برای سلامتی آقا بده

لا اقل یک چراغ برای پرونده ات روشن کن

علامتی بفرست...!

جمعه 19/3/1396 - 12:39


◥ السلــــام علیڪ یــــا صـــاحب الزمـــاטּ ◣


✜ ببخشید 【 آقــــــا 】 جسارت نشود

اما جمــعہ ها تا لنـــــــ✘ــــگ ظهر خوابیم

با آمدنت خـ✘ـــراب نڪن..

این یڪ روز تعطــــیلمان را..

از شنبــــہ بہ بعد..

مے توانے حســـاب بــاز ڪنے ..

روے مـــــا....

 


✜ جهت تعجــــیل در فــرج امــــام زماטּ

صــــلوات هم نہ..
【 باید ڪمے تعجـــیل کنیم در آدم شــــــــــدنماטּ...】

جمعه 12/3/1396 - 12:17

می دانم که تو این جایی. تو غایب از نظر و حاضر در دلی...
با خود می گویم اگر تو بیایی،
اگر تو با یک لشکر از عشق بیایی و من نباشم چه؟
یا اگر من باشم ولی مرا جزو عاشقان خود نخوانی چه؟
بیا و مرا هم در خیلِ سپاهِ عاشقان خود در گوشه ای جا بده
و می دانم که تو می آیی و دنیا را با عشق و حضورت سبز ونورانی می سازی.
وقتی تو بیایی دیگر غم جرأت گریه ندارد.
شب و روز یکی می شود. دنیا یکسره در قیامِ قیامت فرو می رود.
وقتی تو بیایی تمام شکوفه های یاس گل می کنند.
وقتی تو بیایی دلم می خواهد که خاکِ کف پایت باشم.
آه چه قدر انتظار سخت است و تلخ...
دعا کن در روزی که تو می آیی ما عاشقانه و استوار،
در رکابت و در سایه پرچم سبز و جهانی ات باشیم...

جمعه 5/3/1396 - 10:13

یا صاحب الزمان!
🌼میترسـم از آن لحـظـہ کـہ عمرم بہ سر آیـد
🌼مـهتـاب رُخــت بـعـد غُـ ـروبــم بــہ در آیـد
🌼مـے تـرسـم از آن دم کـہ بیـایـے و نبـاشـم 
🌼جــان از بـدنـم رفتــہ و عـمـرم بـہ سـر آیـد
🍃"السلام علیڪ یا صاحِبَ الزَّماڹِ"🍃

یا صاحب الزمان!


🌼میترسـم از آن لحـظـہ کـہ عمرم بہ سر آیـد

🌼مـهتـاب رُخــت بـعـد غُـ ـروبــم بــہ در آیـد

🌼مـے تـرسـم از آن دم کـہ بیـایـے و نبـاشـم 

🌼جــان از بـدنـم رفتــہ و عـمـرم بـہ سـر آیـد


🍃"السلام علیڪ یا صاحِبَ الزَّماڹِ"🍃

جمعه 29/2/1396 - 20:21
اے ڪـاشـــ:
مـناظـره اے به پا می شـد
براے آمـدنـتـــ:

ڪاندیدایِ محبوب دلــم
❣دوستَت دارم❣
جمعه 22/2/1396 - 18:18