تعداد مطالب : 25
تعداد نظرات : 0
زمان آخرین مطلب : 18ساعت و 42دقيقه قبل

 

برای شروع حلقه جادویی می زنیم.

 

 

سه تا زنجیر زده و با ۱۱ پایه بلند داخل حلقه را پر می کنیم.

 

 

 

 

با بافت مخفی به سومین زنجیر وصل کرده و بافت گلبرگ را با ۷ زنجیره شروع می کنیم.

 

 

 

حالا یه پایه کوتاه ، دو پایه ساده و دو پایه بلند بزنین . برای زیبایی کار خودتون ارتفاع بافت رو تنظیم کنین.

با یه پایه کوتاه گلبرگ را به پایه سوم رج قبل وصل کنید.

با دقت یه شکل نگاه کنید ، در این بافت پایه کوتاه ها درمیان حلقه زنجیر ایجاد شده از  رج قبل بافته شود. مثل بافت برگ.

مثل گلبرگ قبلی زنجیره بزنین و …. بافت را ادامه دهید.

 

 

باز هم بعد از بافت به پایه بعدی نه ، پایه بعد وصل کنید.

 

بافت گلبرگ ها را ادامه بدین تا در پایان ۶ گلبرگ داشته باشید.

 

 

برای بافت رج بعدی گلبرگ ها پایه کوتاه بزنید.

 

 

 

به شکل ها دقت کنید.

 

 

 

 

نوک گلبرگ را ببافید.

 

 

 

نوک گلبرگ را ببافید.

 

 

 

سمت دیگر گلبرگ هم پایه کوتاه بافته می شود.

 

 

 

بافت یک گلبرگ کامل شد.

 

 

 

 

به همین ترتیب ۵ گلبرگ دیگر هم ببافید.

 

 

حالا نوب بافت میانه گل هست.

مطابق شکل زیر دانه بگیرید و پایه کوتاه بزنید.

 

 

برای اینکه راحت تر ببافید گلبرگ ها را به پایین تا بزنید.و با دست نگهدارید.

 

 

دور تا دور رج اول را پایه کوتاه بزنید.

 

 

 

 

دو ردیف دیگر ببافید.

برای اینکه بالای بافت حالیت چین چین پیدا کند پیکوت بزنید.

 

 

 

خوب گل نرگس ما تقریبا کامل شده ، به این شکل :

 

 

 

 

 

حالا با نخ و سوزن برای گل پرچم بگذارید.

سوزن را از پشت گل وارد وسط گل کنید.

 

 

 

 

با کمک انگشت دست حلقه ای بسازید و سوزن را به پشت گل برگردانید.

 

 

نخ را پست کار محکم کنید.

 

 

نخ را بچینید.

 

 

این هم گل نرگس با پرچم های زرد.

 

 

 

 

 

 

این گلها را می تونین برای تزیین لباس و یا حوله بکار ببرید.

 

 

 

 

برای زیباتر شدن کار برگ می بافیم.

 

 

 

 

 

 

برگ ها به گل زیبایی خاصی میدن.

 

 

می تونید گلهاتون رو در رنگ های متفاوت ببافید.

 

 

 

یا حتی پرچم هاشو دو رنگ بزنید.

 

 

 

گل سینه ای زیبا از گل نرگس بافته شده با قلاب

 

 

 

 

 

يکشنبه 2/7/1396 - 15:20

 

آموزش بافت پاپوش قلاب بافی شیک و زیبای پاییزی

 

 

 

آموزش بافت سرپنجه پاپوش 
۱۶ زنجیره ببافید.

در زنجیره چهارم یک پایه بلند ببافید.

 

 

 

در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

 

 

۳ زنجیره بافته و کار را برگردانید.

در هر گره رج قبل یک پایه بلند ببافید.
۴ رج دیگر پایه بلند ببافید.

این بافت مربع شکل تا شده و سرپنجه پاپوش را تشکیل می دهد.

 

 

 

 

۵ زنجیره ببافید.

با پایه بلند به ابتدای طرف دیگر (مثل شکل) وصل کنید.

 

 

 

یک پایه بلند دیگر در همانجا ببافید.

روی هر پایه بلند یک پایه بلند بافته و در پایه آخر ۲ پایه بلند ببافید.
این رج دو دانه اضافه شده.

۵ زنجیره بافته و مثل شکل با پایه کوتاه به ابتدای طرف دیگر (نوک بافت) وصل کنید.

 

 

 

 

طرف دیگر را هم پایه کوتاه ببافید.

روی زنجیره ها هم ۶ پایه کوتاه و با گره نامرئی به ابتدای رج وصل کنید.

۳ زنجیره بافته و در گره بعدی یک پایه بلند ببافید.

همه گره های رج قبل را پایه بلند ببافید.

 

 

 

۶ زنجیره بافته و با پایه بلند به طرف دیگر وصل کنید.
در همانجا یک پایه بلند ببافید.

 

 

 

 

 

تا پایان در هر گره رج قبل یک پایه بلند و در آخرین گره دو پایه بلندی ببافید.

۶ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به ابتدای رج وصل کنید.

 

 

 

 

مثل نوار قبلی همه رج را پایه کوتاه می بافیم.

 

 

 

 

 

توضیحات بافت پاپوش قلاب بافی 
همانطور که می بینید رج هایی که زنجیره می زنید پایه بلند بافته شده و رج بعدی پایه کوتاه.
رج هایی که پایه بلند بافته می شود ، کف پا دو دانه (از هر طرف یکی) اضافه شده است.
هر نوار از نوار قبلی یک زنجیره بیشتر بافته میشود.
اولی ۵ تا بود چهارمی ۸ تا.
پایه کوتاه های روی زنجیره ها هم یکی بیشتر از تعداد زنجیره ها بافته میشود.
تا پایان نوار چهارم را به همین شکل ببافید.

نوار پنج را هم مثل بقیه افزایشی ببافید.
یعنی به زنجیره نوار و پایه کوتاه روی آن یکی اضافه کنید.(۹ زنجیره و ۱۰ پایه کوتاه)
مثل رج های قبل به طرفین کفی هم یک پایه بلند اضافه می شود.
در این مرحله پاپوش را روی پا بکشید. اگر پهنای آن اندازه است نیازی به اضافه کردن نیست.
نوار ششم را هم با ۹ زنجیره و ۱۰ پایه کوتاه ببافید. به کفی از طرفین یک پایه بلند اضافه کنید.
نوار هفتم و هشتم را بدون افزایش زنجیره و پایه کوتاه و پایه بلند کفی ببافید.
در هر مرحله پاپوش را اندازه گیری کنید ، اگر شماره پای شما کوچک است ۷ نوار هم کافیست.

دقت کنید رویه پا چند رج دیگر بافته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

۸ رشته در پهلوها بافته شده.
دو رشته هم برای اتصال پشت پاپوش به رویه که بعدا می بافیم.

 

 

 

 

وقتی به اندازه دلخواه بافتید نخ را محکم کرده و بچینید.

نخ را به ابتدای کفی وصل کرذه و تا میان پاشته پا (قبل از گردی پاشنه) ببافید.

 

 

 

در تصویر می بیینید که بافت راسته تا قبل گردی پاشنه پا است

 

 

 

 

حالا گردی را می بافیم.

تعداد دانه هایی که در کفی دارید را بشمارید.
دوازده تا را کم کرده باقیمانده را نصف کنید.
به همین تعداد دانه از کنار کفی شمرده و به بعدی نخ وصل کنید.

یک پایه کوتاه ۱۰ پایه بلند و یک پایه کوتاه ببافید.

یک گره نامرئی در دانه بعدی بافته ، زنجیره بزنید و کار را برگردانید

 

 

 

 

 

 

 

یک پایه کوتاه ببافید.
یک گره رج قبل را نبافته و از گره بعدی در هر پایه یک پایه بلند ببافید.
روی پایه کوتاه را نبافته در گره بعدی پایه کوتاه بزنید.
یک بافت نامرئی و کار را برگردانید.

به همین ترتیب ببافید.

 

 

 

 

 

 

آنقدر ببافید تا به لبه کفی برسید.

 

 

 

 

نخ را محکم کرده و بچینید.

به این ترتیب پاشنه کفش روفرشی بافته شد.
نخ را محکم کرده و بچینید.

 

 

 

از کنار بندهای پهلو ۵ رج پایه بلند را بشمارید.

در حلقه ایجاد شده از ۳ زنجیره پایه بلند بعدی نخ را گره بزنید.

 

 

 

 

دو پایه بلند در حلقه ببافید.

 

 

 

 

در حلقه بعدی هم ۲ پایه بلند.

تا رسیدن به پایه بلندهای پشت پاشنه پا به همین صورت ببافید.

 

 

 

پشت پاشنه در هر پایه بلند رج قبل یک پایه بلند ببافید.

 

 

 

 

پهلوی دیگر را هم به اندازه قبلی در هر حلقه ۲پایه بلند ببافید.

 

 

 

 

۹ زنجیره ببافید.

با پایه بلند به اولین پایه بلند رویه کفش وصل کنید.

 

 

 

 

رویه کفش را پایه بلند ببافید.

۹ زنجیره زده و ابتدای رج وصل کنید.

 

 

رج بعد همه را پایه کوتاه ببافید.

 

 

 

 

به ابتدای رج با گره نامرئی بست بزنید.

 

 

 

 

بافت پشت پاشنه پای پاپوش
۳ زنجیره بافته و تمام رج را تا رسیدن به بند پایه بلند ببافید.
یک رج برگشت و یک رج رفت پایه بلند.
جمعا ۳ رج

 

 

 

 

۹ زنجیره ببافید.

با پایه بلند به رویه وصل کرده و رویه را پایه بلند ببافید.

۹ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به پایه بلند ابتدای رج وصل کنید.
دور تا دور کار را یک رج پایه کوتاه ببافید.
با پایه کوتاه به ابتدای رج وصل کنید.

 

 

 

 

حاشیه بافی پاپوش 
یک دانه رج قبل را نبافته و در بعدی پایه کوتاه بزنید.
۲ زنجیره بافته و در دانه ای که نبافته بودیدپایه کوتاه بزنید.(برگشتی)
تا رسیدن به بند به همین صورت حاشیه بافی کنید.

 

 

 

 

نخ را محکم کنید و بچینید.
نخ های اضافی را با سوزن یا قلاب بین بافت ها محکم و پنهان کنید.
اضافه نخ ها را بچینید.

تزیین پاپوش قلاب بافی 
در صورت تمایل با گل یا گل و برگ تزیین کنید.
می توانید گلها را به پاپوش دوخته یا چسب بزنید

 

 

 

 

برای جلوگیری از سر خوردن کف روفرشی را به شکل زیگزاگی یا راسته چسب حرارتی بزنید.

 

 

 

 

این هم پاپوش زیبای ما

 

 

 

 

 

شنبه 1/7/1396 - 15:27

 

 

 

۳۵ زنجیره می بافیم.

 

 

 

از زنجیره چهارم به بعد در هر زنجیره یک پایه بلند می بافیم. (۳۲ پایه بلند)

 

 

 

 

 

۱۴ رج دیگر پایه بلند می بافیم. جمعا ۱۵ رج می شود.

 

 

 

 

 

۴۴ زنجیره بافته و مانند شکل با پایه کوتاه به پایین مربع وصل می کنیم.

 

 

 

 

روی هر پایه بلند یک پایه کوتاه می بافیم.

مجددا ۴۴ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به بالای مربع وصل می کنیم.

 

 

 

روی هر پایه بلند یک پایه کوتاه می بافیم تا به رنجیره های اول برسیم.

 

 

 

بدین ترتیب دو حلقه آستین ایجاد می شود.

 

 

 

 

 

۳ زنجیره بافته و در اولین زنجیره حلقه یک پایه بلند، دو زنجیره و دو پایه بلند می بافیم.

۳ زنجیره حلقه را نبافته در زنجیره بعدی دو پایه بلند، دو زنجیره و دو پایه بلند می بافیم. به همین ترتیب تا پایان رج.

 

 

بافت در پایان رج به این شکل می شود.

 

 

 

 

با دو بافت نامرئی نخ را به میان پایه بلندهای رج قبل می رسانیم.۳ زنجیره بافته ،۱پایه بلند،۲ زنجیره و ۲ پایه بلند در همانجا می بافیم.

 

 

 

 

تا پایان رج میان پایه بلندها ۲ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند می بافیم.

 

 

 

یک رج دیگر هم می بافیم.

 

 

 

 

در رج چهارم به جای ۲ پایه بلند ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند ، ۳ پایه بلند ، ۲ زنجیره و ۳ پایه بلندی می بافیم.

 

 

 

 

۳ رج به همین ترتیب و ۳ رج با ۴ پایه بلند، ۲ زنجیره و ۴ پایه بلند می بافیم.

 

 

 

 

 

بافت حاشیه حلقه آستین برای جلیقه گرد
دور حلقه را حاشیه دلخواه با فقط پایه بلند یا پایه کوتاه می بافیم.

 

 

 

 

 

این کت را می توانید آزاد بگذارید یا با بند، دکمه یا سنجاق سینه ببندید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 29/6/1396 - 12:29

این نوار در سوزندوزی رومانی و قلاب بافی ایرلندی کاربرد دارد. هم چنین برای بند کیف و کمربند هم مناسب است. در بخش آموزش قلاب بافی با روش بافت نوار پهن همراه ما باشید.

 

 

 

 

برای بافت نوار پهن ، ابتدا ۳ زنجیره می زنیم.

 

 

 

در زنجیره دوم و ابتدایی پایه کوتاه می بافیم.

 

 

 

 

مثل بافت نوار باریک معمولی ، کار را ۹۰ درجه به سمت چپ می چرخانیم.
مثل شکل زیر در پایه کوتاه رج قبل (کنارحلقه) پایه کوتاه می بافیم.

 

 

 

قلاب را در حلقه وارد کرده ، نخ می گیریم و پایه کوتاه می بافیم.

 

 

کار به این شکل می شود.


 

 

مجددا کار را ۹۰ درجه به چپ چرخانده و در پایه کنار جفت حلقه پایه کوتاه می بافیم.

 

 

 

 

 

بعد در جفت حلقه پایه کوتاه می بافیم.

 

 

 

 

این بافت را تا طول دلخواه ادامه دهید.

 

 

 

 

پس کار را ۹۰ درجه به چپ می چرخانیم.
اول در پایه رج قبل پایه می زنیم.
بعد در جفت حلقه کناری پایه کوتاه می بافیم.

 

 

چهارشنبه 22/6/1396 - 16:57

آموزش قلاب بافی : بافت لیف ماهی زیبا با قلاب به دو روش

 

 

 

آموزش تصویری بافت لیف ماهی به دو روش
بافت لیف ماهی قلاب بافی را می تونین به دورش انجام بدین. یا از اول دو لایه ببافین ، یا پشت و رو را جدا بافته و بهم وصل کنید.

 

روش اول بافت لیف ماهی 
در حلقه جادویی ۳ زنجیره،۲ پایه بلند، ۱ زنجیره، ۳ پایه بلند، ۱ زنجیره، ۳ پایه بلند، ۱ زنجیره، ۳ پایه بلند ببافید.

 

 

 

 

۳ زنجیره،۲ پایه بلند، ۱ زنجیره، ۳ پایه بلند در ابتدای هر رج (حاشیه ابتدایی) است

۳ پایه بلند ، ۱ زنجیره و ۳ پایه بلند در انتهای هر رج (حاشیه انتهایی ) تکرار می شود.

بعد از حاشیه ابتدایی و قبل از حاشیه انتهایی ۲ زنجیره بافته می شود.

مرکز کار هم فقط پایه بلند است.

 

 

 

پایه لندهای وسط در هر رج از هر طرف دو دانه اضافه می شود.

 

 

 

 

 

وقتی به عرض دلخواه رسیدید ، از دو طرف یک دانه پایه بلند ها را نبافید.

 

 

 

 

 

در پایان دم ماهی را ببافید.

 

 

 

 

 

یک طرف لیف بافته شد.
طرف دیگر را هم به همین شکل ببافید.

 

 

 

دو طرف را روی هم قرار داده و با زنجیره و پایه بلند به هم ببافید.
به این ترتیب حاشیه ای دور تا دور لیف ایجاد می شود.

 

 

 

 

برای برجسته شدن حاشیه دور ماهی ۳ زنجیره بافته در اولین زنجیره پایه بلند ببافید.
سپس با پایه بلند دولایه را به هم متصل کنید.

 

 

 

 

 

برای تزیین ماهی، زنجیره بافته و از دور لیف رد کنید.

چشم را با نخ مشکی و سفید ببافید.

 

 

 

 

 

روش دوم بافت لیف ماهی بدون درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردآوری : گروه خانواده مجله تصویر زندگی

سه شنبه 14/6/1396 - 16:34

 

آموزش تصویری بافت گل سینه قلاب بافی
 
برای بافت گل سینه قلاب بافی زیبایی که در شکل می بینید نیاز به سه رنگ سبز، آبی فیروزه ای و سفید داریم. هر چقدر نخ شما ظریف تر باشد گل سینه ظرافت و جذابیت بیشتری خواهد داشت.

 

نقشه بافت گل سینه قلاب بافی :

 

 

 

 

برای شروع بافت این گل سینه قلاب بافی زیبا ابتدا با نخ سبز داخل حلقه نامرئی تعداد ۱۲ عدد پایه کوتاه می بافیم و با بافت نامرئی کار را گرد می کنیم.

 

 

 

 

حالا با نخ آبی شروع به بافت می کنیم و دانه اول سه زنجیره و دانه سوم یک پایه بلند وسپس سه زنجیره می زنیم.  یک پایه بلند، دوباره سه زنجیره و با گره نامرئی داخل دانه سوم وصل می زنیم.

این شد یک گلبرگ حالا در همان دانه سومی سه زنجیره و یک پایه بلند، دانه بعدی دو پایه بلند و دانه سوم دوباره یک پایه بلند و سه زنجیره ویک گره نامرئی و دوباره سه زنجیره یک پایه بلند. تمام شش گلبرگ را به همین ترتیب می بافیم و نخ را کور می کنیم.

 

 

 

حالا برای بافت هر گلبرگ این گل سینه قلاب بافی به صورت تک تک عمل می کنیم.

کار را بانخ سفید ادامه می دهیم . ابتدا ۹ زنجیره می زنیم و سپس نخ را به وسط گلبرگ وصل می زنیم سپس یک پایه بلند می بافیم و با یک گره نامرئی به کنار گلبرگ وصل می زنیم و بقیه بافت رو دورتا دور زنجیره هایی که بافتیم ادامه می دهیم ۵ زنجیره بعدی را ۵ پایه بلند می بافیم و همانطور که به نوک گلبرگ نزدیک می شیم سعی می کنیم که ارتفاع پایه ها کمتر شود تا گلبرگ حالت تیز به خود بگیرد زنجیره ششم را با پایه ساده وزنجیره بعدی را با پایه کوتاه می بافیم و نوک گلبرگ را هم گره نامرئی می زنیم و طرف دیگر گلبرگ را نیز همان طور می بافیم یعنی یک پایه کوتاه ، یک پایه ساده ،۵ پایه بلند و در آخر یک پایه بلند که به گوشه گلبرگ با یک گره نامرئی متصل می شود و نخ را جدا می کنیم.
۵ گلبرگ بعدی را نیز به همین ترتیب می بافیم!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش درست کردن تخمک گل سینه قلاب بافی 

برای درست کردن تخمک نیاز به سیم گلسازی باریک و تعدادی منجوق داریم.

 

 

 

 

طبق شکل زیر تخمک را درست می کنیم.یعنی ابتدا تعداد ۸ منجوق رو از سیم رد می کنیم ودوباره از منجوق هفتمی دوباره سیم را رد می کنیم وکار را محکم می کنیم ومثل شکل دوباره ۸ منجوق بعدی را رد می کنیم ودوباره از منجوق هفتمی سیم را رد می کنیم وتخمک سوم هم به همین ترتیب !!!
حالا تخمک رو حالت می دهیم و از وسط گل رد می کنیم.

 

 

 

 

آموزش بافت کاسبرگ گل سینه قلاب بافی
برای بافت کاسبرگ ابتدا داخل حلقه نامرئی ۶ پایه کوتاه می بافیم و کار را گرد می کنیم سپس رج بعدی را در تمام دانه ها دو پایه کوتاه می بافیم یعنی ۱۲ پایه کوتاه می شود. رج سوم و چهارم و پنجم را هر دانه یکی می بافیم تا حالت بافت کاسه ای شود در آخر داخل کار را با پنبه پر می کنیم وبه پشت گل وصل می کنیم.

 

 

 

 

آموزش بافت غنچه گل سینه قلاب بافی 

رج اول ۵ پایه کوتاه داخل خلقه نامرئی می بافیم وکار را گرد می کنیم دو رج بعدی را دوبل می کنیم یعنی هر خانه دوپایه کوتاه می بافیم . ۴ رج ساده می بافیم یعنی هر دانه یک پایه کوتاه! رج بعدی را هر دو پایه یکی کم می کنیم (یعنی دوپایه می بافیم یک پایه نمی بافیم وبه خانه بعدی می رویم) داخل کار را با پنبه پر می کنیم و همه دانه ها را کور می کنیم.

 

 

 

 

 

برای بافت و وصل چند غنچه به هم از سیم گلسازی استفاده می کنیم.

 

 

 

 

ابتدا نوک سیم را به چسب قطره ای آغشته می کنیم و داخل غنچه فرو می کنیم تا محکم شود سپس دور تا دور سیم را با پایه کوتاه پر می کنیم و انتهای سیم را دوباره به چسب آعشته می کنیم و به داخل غنچه دومی فرو می کنیم و کار را محکم می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آخر کار گلها وغنچه های این گل سینه قلاب بافی را به هم وصل می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

این هم گل سینه قلاب بافی زیبای شما. از این گل زیبا برای تزیین نوار پرده، تزیین کادو، تزیین کوسن، تزیین دستمال سفره و …. هم می توانید استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

مجله تصویر زندگی

 

دوشنبه 13/6/1396 - 15:35

 

آموزش قلاب بافی دستگیره
ابتدا حلقه ای با نخ ساخته و شش پایه دوبل و دو زنجیره بزنید (۶ بار) نخ را بکشید وحلقه را ببندید .

 

 

برای داخل زنجیره ها یک پایه کوتاه یک پایه بلند و شش پایه دوبل – یک پایه بلند – – یک پایه کوتاه ببافید .

 

 

 

بافت را بر گردانده ۵ زنجیره ویک پایه کوتاه تا شش بار ببافید و بافت داخل گلبرگ ها را مانند بالا دارید . یک بار دیگر این مرحله را تکرار کنید تا گل سه طبقه داشته باشید وسط گلبرگ های ردیف اخر شش زنجیره ویک پایه کوتاه بافته و داخل خانه ها ۱۲ پایه دوبل ببافید .

 

 

 

 

برای بافت پشت دستگیره حلقه ای با نخ بسازید و۱۲ پایه دوبل ببافید در رج های بعد هر سه پایه در میان یک پایه اضافه کنید .

 

 

 

 

 

 

قلاب بافی

پشت و روی بافته شده را به هم کوک بزنید .

 

 

دوشنبه 13/6/1396 - 15:5

 

 

 

آموزش بافت موتیف با نوار ایرلندی 
سه زنجیره بافته و در اولین زنجیره پایه کوتاه بزنید.

 

 

 

بافت را ۹۰ درجه به سمت چپ چرخانده و مثل تصویر از زیر دو نخ قبلی نخ گرفته پایه کوتاه ببافید.

 

 

 

 

 

دقت کنید نوار نباید سفت بافته شود.

 

 

 

 

بار هم کار را ۹۰ درجه به چپ چرخانده و با نخ گرفتن از زیر دو رشته نخ پایه کوتاه می بافیم.

 

 

 

 

در بافت نوار ایرلندی ، کار همیشه ۹۰ درجه به چپ چرخانده می شود.

همین بافت را تا طول دلخواه ادامه دهید.

 

 

 

 

 

از داخل اولین حلقه کنار نوار نخ گرفته روی قلاب نگهدارید.

 

 

 

 

از داخل اولین حلقه کنار نوار نخ گرفته روی قلاب نگهدارید.

 

 

 

 

ده بار نخ بگیرید تا تعداد نخ های روی قلاب ۱۱ شود.

 

 

 

حالا همه را یکی کنید.

به این شکل و نخ را بکشید تا بافت گرد شود.

 

 

 

 

به پشت نوار با پایه کوتاه وصل کنید.

 

 

 

 

 

یک زنجیره بافته ، قلاب را خارج کرده و طرف دیگر سر نوار را با بافت نامرئی وصل کنید.

 

 

 

به پشت با بافت نامرئی محکم کنید.

 

 

چند زنجیره زده و نخ را سنجاق قفلی بزنید تا بافت باز نشود.

 

 

نخ روشن را به پشت کار وصل کنید.

 

 

در هر حلقه نوار دو پایه کوتاه ببافید.

 

 

 

پایه کوتاه ها پشت کار بافته می شود.

این رویه کار است.

 

 

 

زمانه که گردی کار تمام شد در هر حلقه یک پایه کوتاه ببافید.

 

 

 

رج بعدی روی هر پایه کوتاه را پایه کوتاه ببافید.

 

نمای جلوی کار

 

 

نمای پشت کار

 

 

 

 

حالا با نخ اولی ادامه میدهیم.

زنجیره های اضافه را باز کنید فقط ۲ زنجیره بماند.پ

 

 

 

دو پایه کوتاه معکوس یا پایه کوتاه برگشتی ببافید.

 

 

 

برای سومین پایه کوتاه که نخ گرفتید نبافید ، ۴ بار دیگر نخ بگیرید. سپس همه را یکی کنید و یک زنجیره بزنید.

 

 

 

 

 

قلاب را خارج کرده و از پایه کوتاه کناره نخ بگیرید.

 

 

 

 

 

(یک زنجیره بافته و نخ را دور قلاب انداخته از پایه کناری نخ بگیریداین کار را ۴ بار دیگر تکرار کنید.همه را یکی کرده و یک زنجیره بزنید. به پایه کناری وصل کنید.)

بافت داخل پرانتز را تا انتها تکرار کنید.

 

 

 

انتهای کار یک پایه کوتاه معکوس بزنید.

 

 

این موتیف (اپلیکه ) در رومیزی و لباس های بافت ایرلندی بسیار زیباست.

 

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه 12/6/1396 - 15:30

در آموزش بافت گل ۵ پر زیبایی که می بینید از ۲ رنگ استفاده شده که شما به دلخواه می توانید با یک رنگ یا بیش از دو رنگ آن را ببافید.

 

 

 

 

 

آموزش بافت گل ۵ پر زیبا و دو رنگ 
در بخش آموزش قلاب بافی با آموزش بافت گل ۵ پر در خدمت شما هستیم. این موتیف برای لباس بافت ایرلندی و رومیزی بسیار مناسب است.

آموزش بافت مرکز گل
۸ زنجیره بافته و با گره نامرئی حلقه کنید.

 

 

 

 

۴ زنجیره بافته، یک پایه دوبل بزنید.
۱۳ بار یک زنجیره و یک پایه دوبل بزنید.

 

 

 

 

با گره نامرئی به زنجیره سوم وصل کنید.

 

 

 

 

یک زنجیره بافته و روی زنجیره پایه کوتاه ببافین.

 

 

روی هر زنجیره ۲ پایه کوتاه بافنه و در پایان رج با نامرئی وصل کنید.

 

 

 

 

آموزش بافت پایه گلبرگ 
۶ زنجیره بافته و در گره بعدی پایه سوبل بزنید.
در گره بعدی هم پایه سوبل زده ، ۶ زنجیره بافته و یا پایه کوتاه به گره بعدی وصل کنید

 

 

۳ پایه کوتاه ببافید.
۶ زنجیره بافته و مجددا بافت مرحله قبل را تکرارکنید.

 

 

تا پایان رج به همین ترتیب ببافید.

نخ را نچینید.

آموزش بافت گلبرگ 
نخ رنگ دیگر را گره زده، یک زنجیره و یک پایه کوتاه ببافید.

 

 

 

 

 

 

در حلقه اول روی زنجیره ها به ترتیب ببافید:
۱پایه کوتاه،۴پایه متوسط،۴پایه بلند،۴پایه دویل،۱پایه سوبل
۳ زنجیره زده و پیکوت باپایه کوتاه ببافید.

 

 

طرف دیگر گلبرگ را در حلقه بعدی ببافید.

 

 

 

طرف دیگر را هم قرینه ببافید:
۱پایه سوبل،۴پایه دوبل،۴پایه بلند،۱پایه متوسط، ۱پایه کوتاه
دو پایه کوتاه ببافید.
گلبرگ بعدی به همین شکل

 

 

 

 

پس از پایان رج نخ اولیه را بردارید.

 

 

 

 

 

بافت را از پایه متوسط شروع کنید.

 

 

 

 

 

۶ پایه کوتاه و ۴ پایه متوسط ببافید.

در حلقه پیکوت ۲پایه متوسط ، ۲ زنجیره و ۲ پایه متوسط ببافید

 

 

 

 

قرینه طرف اول ۴ پایه متوسط و ۶ پایه کوتاه بافته و گلبرگ بعدی راببافید.
تا انتهای رج به همین شکل ببافید.

آموزش بافت حاشیه نهایی گلبرگ

 

 

 

 

 

با نخ سفید به میان دو پایه کوتاه گلبرگ ها پایه کوتاه ببافید.

 

 

 

 

 

روی تمام گره های رج قبل پایه کوتاه بافته، در حلقه زنجیره ۲ پایه کوتاه، ۲ زنجیره و ۲ پایه کوتاه ببافید.

 

 

 

 

 

مجددا یک پایه کوتاه بین پایه کوتاه های دو گلبرگ بافته، تا پایان رج به همین شکل ببافید.

 

 

 

 

 

نخ را گره بزنید.

نخ های اضافه را چیده و در پشت کار محکم و مخفی کنید.

 

 

 

 

 

می تونید از سه رتگ (روشن به تیره) برای بافت استفاده کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يکشنبه 12/6/1396 - 15:1

آموزش بافت دستبند قلب زیبای دخترانه و شیک

 

 

 

برای شروع بافت دستبند قلب ، ابتدا ۱۵ زنجیره زده و با بافت گره نامرئی به اولین زنجیره حلقه کنید.

 

 

 

 

حلقه را با ۲۰ پایه کوتاه پر کنید. به اولین پایه کوتاه وصل کنید.

 

 

 

 

 

داخل حلقه به ترتیب : ۱ زنجیره ، ۱ پایه کوتاه ، ۱ پایه متوسط ، ۲ پایه بلند ، ۲ پایه دوبل ببافید.

 

 

 

 

۳ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به حلقه وصل کنید.

 

 

۱۲ زنجیره زده و تکرار بافت مراحل قبل تا به اندازه دور مچ دست شود.

 

 

 

۲۰ زنجیره بزنید و از زنجیره دوم به بعد در هر زنجیره گره نامرئی ببافید.

 

 

 

 

 

 

مجددا ۲۰ زنجیره بزنید و از زنجیره دوم به گره نامرئی ببافید.
با نامرئی به آخرین زنجیره نیمه قلب وصل کنید.

 

 

 

 

 

قرینه نیمه قلب ببافید: ۳ زنجیره ۲ دوبل ۲ بلند ۱ متوسط و یک کوتاه
یک زنجیره بافته و با گره نامرئی به زنجیره ابتدای آن نیمه وصل کنید.

 

 

 

۴ زنجیره بافته و مرحله قبل را تا رسیدن به حلقه تکرار کنید.
با گره نامرئی وصل کنید.

 

 

 

 

این هم چند نمونه دستبند بافته شده با رنگ های مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 11/6/1396 - 16:24