• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1568
 • شنبه 1385/12/26
 • تاريخ :

زهر جفا


تا به قلب مجتبی زهر جفا تاثیر کرد

ماجرای قتل او را این چنین تفسیر کرد

*

جعده ملعونه با نیرنگ افسون و حِیَل

شیر را روبه صفت در حلقه زنجیر کرد

*

تا که با زهر جفا آمیخت آب کوزه را

تشنه کامی را ز آب زندگانی سیر کرد

*

زآتش زهر ستم مانند شمعی آب شد

آنکه حق نازل به شانش آیه تطهیر کرد

*

طشتی از خواهر طلب کرد و درون طشت را

مملو از لَخت جگر با ناله شبگیر کرد

*

خواست تا گردد برابر با برادر تشنه لب

ترک این دار فنا با گفتن تکبیر کرد

*

قطعه قطعه گر که شد نعش حسین ابن علی

نعش او را عایشه آماج صدها تیر کرد

*

کردامضاء مرگ او پرونده قتل حسین

انقلاب سرخ را با صلح خود اکسیر کرد

*

نازم آن آموزگاری را که بهر روزگار

درس عدل و داد را با خون دل تحریر کرد

*

نازم آن صلح آفرینی را که بهر حفظ دین

صلح او کار هزاران نیزه و شمشیر کرد

*

قلب آن نقاش را نازم که از روز ازل

نام او را در ضمیر قلب ما تصویر کرد

*

در نخستین صفحه زرین تاریخ جهان

شهرتش را تا بروز حشر عالمگیر کرد

*

در کتاب آفرینش کِلک هستی آفرین

صلح او را رکنی از ارکان دین تعبیر کرد

*

غم مخور ژولیده زیرا نهضت صلح حسن

عالمی را چون قیام کربلا تسخیر کرد

ژولیده شیرازی

UserName