• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 24220
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( یزد )


بیمارستان افشار

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1356 باظرفیت 320 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 217 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ، زنان و زایمان ، جراحی ، اورژانس ، جراحی قلب ، ارتوپدی ، عفونی ، قلب ، غدد ، نوزادان ، ریه ، CCU , ICU , Post CCU


بیمارستان بهمن

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1316 باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 53 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ، نوزادان


بیمارستان دکتر رهنمون

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1314 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 243 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند ازداخلی ، جراحی ، جراحی مغز و اعصاب ، اورژانس ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، جراحی ترمیمی ، CCU , ICU


بیمارستان دکتر محبیان

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1324 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 105 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، کودکان ، زنان وزایمان ، جراحی ، اورژانس ، نوزادان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، جراحی مغز و اعصاب


بیمارستان راه آهن

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354 باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 56 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ، نرولوژی


بیمارستان سوانح سوختگی

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1359 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: سوختگی ، پوست ، جراحی ترمیمی


بیمارستان سیدالشهدا

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1361 باظرفیت 234تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، جراحی کودکان ، جراحی فک ، جراحی ترمیمی ، CCU


بیمارستان شهدای کارگر

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1374 باظرفیت 256تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 173 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، جراحی ترمیمی ، نوزادان ، اورژانس ، CCU


بیمارستان مادر

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1373 باظرفیت 42تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 42 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان


بیمارستان موقوفه گودرز

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خیریه - درمانی است كه در سال 1324 باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 220 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش وحلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، جراحی ترمیمی ، نوزادان ، CCU , ICU


بیمارستان خاتم الانبیاء

این بیمارستان در شهرستان ابرکوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان ضیائی

این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1338 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، قلب، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU


بیمارستان قائم

این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 73 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ، عفونی


بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان بافق واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی


بیمارستان جامع روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 95 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 82 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، قلب ، CCU


بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان مهریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 92 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، CCU


بیمارستان شهدای میبد

این بیمارستان در شهرستان میبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، نرولوژی


بیمارستان مصطفی خمینی

این بیمارستان در شهرستان طبس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 75 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

لازم به ذکر است که اطلاعات بیمارستان های نظامی وانتظامی در این سایت ذکر نمی شود .

قلعه مهرپادین مهریز به روایت تصویر

قلعه مهرپادین مهریز به روایت تصویر

قلعه مهرپادین مهریز به روایت تصویر
آب انبار صفوي يزد

آب انبار صفوي يزد

آب انبار صفوي يزد
تابوت های ایستاده یزد

تابوت های ایستاده یزد

تابوت های ایستاده یزد
کهن‌ترين درختان جهان در یزد

کهن‌ترين درختان جهان در یزد

کهن‌ترين درختان جهان در یزد
UserName
عضویت در خبرنامه