• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 7293
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( هرمزگان )


بیمارستان امام رضا

این بیمارستان در شهرستان بندر عباس واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1371 باظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ، داخلی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، جراحی مغز و اعصاب


بیمارستان ام لیلا

این بیمارستان در شهرستان بندر عباس واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1369 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 30 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ، CCU , Post CCU


بیمارستان دکتر شریعتی

این بیمارستان در شهرستان بندر عباس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1367باظرفیت 130تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان


بیمارستان شهید محمدی

این بیمارستان در شهرستان بندر عباس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفیت 450تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 376 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، جراحی کودکان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، عفونی ، نرولوژی ، قلب ، ترمیمی ، ارولوژی ، CCU ، ICU ، Post CCU


بیمارستان کودکان

این بیمارستان در شهرستان بندر عباس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1371 باظرفیت 130 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ، نوزادان ، اورژانس ، ICU


بیمارستان ابو موسی

این بیمارستان در شهرستان ابوموسی واقع شده و بیمارستانی عمران جزایر – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 32 ، تأسیس ، و در حال حاضر 0 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، (این بیمارستان در شرف افتتاح می باشد )


بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان بندر لنگه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1353 با ظرفیت تخت ثابت 130 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی


بیمارستان فکری بستک

این بیمارستان در شهرستان بندر لنگه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 30 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان گاو بندی

این بیمارستان در شهرستان بندر لنگه واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 20 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

این بیمارستان در شهرستان رودان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1369 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان رامسر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، نوزادان ، CCU


بیمارستان قشم

این بیمارستان در شهرستان قشم واقع شده و بیمارستان منطقه آزاد – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 30 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ، CCU


بیمارستان کیش

این بیمارستان در شهرستان کیش واقع شده و بیمارستان منطقه آزاد – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 30 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان میناب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 130 ، تأسیس ، و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، قلب ، CCU ، ICU ، Post CCU

ماهی های گرفتار در حصار

ماهی های گرفتار در حصار

ماهی های گرفتار در حصار
پياده‌روي در آب های ناز!

پياده‌روي در آب های ناز!

پياده‌روي در آب های ناز!
پیاده روی در نمکدان تاریخی!

پیاده روی در نمکدان تاریخی!

پیاده روی در نمکدان تاریخی!
ساحل مردگان

ساحل مردگان

ساحل مردگان
UserName
عضویت در خبرنامه