• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2111
 • دوشنبه 1382/6/31
 • تاريخ :

تك  تك  بفرستید

فقط یك خط آسفالت ما را می رساند به آن ها، كه مرتب می زدندش. خارج آسفالت هم باتلاقی بود. تقریبا ارتباطمان قطع بود. طی همین چهار پنج روز، حداقل ده بار پاتك كرده بودند. تماس گرفتند. پشت بی سیم  داد و بی داد می كردند كه "تك تك بفرستید... سریع... تك تك بفرستید..."

همه گیج شده بودیم. كد رمزها را زیرورو می كردیم كه ببینیم چه می خواهند. قایق می خواهند، مهمات می خواهند، سلاح، نیرو ...

 می گفتند «تك تك... تك تك بفرستید...»

گرسنه شان بود.      

  یادگاران، جلد 3

ایرانی‌ها اجنه را علیه ما مسلح کردند

ایرانی‌ها اجنه را علیه ما مسلح کردند

ایرانی‌ها اجنه را علیه ما مسلح کردند
خط شمالی

خط شمالی

خط شمالی
تا آن موقع اسم كاتیوشا را نشنیده بودم

تا آن موقع اسم كاتیوشا را نشنیده بودم

تا آن موقع اسم كاتیوشا را نشنیده بودم
سیزدهمین روز پاییز

سیزدهمین روز پاییز

سیزدهمین روز پاییز
UserName
عضویت در خبرنامه