• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 845
 • جمعه 1385/12/11
 • تاريخ :

استقلال – فولاد

0 – 0

27/11/85

استادیوم آزادی

( مهدی ارژنگی نیا )

فولاد خوزستان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

243

126

117

تعداد پاسهای كلی

191

97

94

پاسهای صحیح

41

23

18

پاسهای اشتباه

11

6

5

پاس بلند صحیح

21

6

15

سانتر

8

3

5

سانتر صحیح

43

28

15

ضربه سر اول

15

7

8

ضربه سر صحیح

17

9

8

خطا

46

32

14

دفع توپ

25

14

11

لودادن توپ

10

5

5

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

2

---

2

شوت بیرون چار چوب

7

3

4

كرنر

6

4

2

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

3

1

2

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

284

171

113

تعداد پاسهای كلی

234

141

93

پاسهای صحیح

42

27

15

پاسهای اشتباه

8

3

5

پاس بلند صحیح

29

18

11

سانتر

7

3

4

سانتر صحیح

37

11

26

ضربه سر اول

15

5

10

ضربه سر صحیح

16

4

12

خطا

52

23

29

دفع توپ

22

10

12

لودادن توپ

7

4

3

گرفتن توپ

1

---

1

شوت داخل چارچوب

6

3

3

شوت بیرون چار چوب

4

2

2

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

191 پاس برای پیروزی استقلال كافی بود. ائتلاف مرفاوی، یونگ جواب داد

از لحاظ تعدا پاسهای صحیح برتری با فولاد بود ولی در خلق موقعیت خطرناك و گل این استقلال بود كه پیروز میدان شد و پاسهایش نسبت به حریف موثرتر بود. هر دو تیم در دادن پاسهای اشتباه و لو دادن توپ بی دقت بودند. هر دو تیم سانترهای جناحین را بهترین راه برای رسیدن به گل انتخاب كرده بودند 50 سانتر توسط دو تیم ارسال شد. هر دو تیم در زدن ضربات سر اول موفق عمل كردند 80 ضربه سر اول توسط دو تیم زده شد. هر دو تیم شوتهای از راه دور را در دستور كار خود داشتند 12 شوت از راه دور كه در نهایت استقلال از موقعیتهای خلق كرده خود بهتر استفاده كرد و پیروز شد.

اما چند نكته های مهم:

در نیمه اول علیزاده 5 اوت و در نیمه دوم 2 پرتاب اوت داشت.

فولاد 43 پاس بیشتر از استقلال در كل بازی داشت.

متوسط پاس فولاد هر 23 ثانیه یك پاس صحیح و استقلال هر 28 ثانیه بود.

هر دو تیم 83 پاس اشتباه داشتند تقریبا هر یك دقیقه یك پاس اشتباه.

تقریبا هر دو دقیقه یك خطا توسط دو تیم انجام شد.

هر 9/1 دقیقه یك توپ توسط دو تیم لو داده شد.

UserName