• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 998
 • پنج شنبه 1385/12/10
 • تاريخ :

استقلال – فجر سپاسی شیراز

1 –1

20/11/85

فجر سپاسی شیراز

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

1576691تعداد پاسهای كلی
1155461پاسهای صحیح
361026پاسهای اشتباه
624پاس بلند صحیح
1789سانتر
532سانتر صحیح
512526ضربه سر اول
1165ضربه سر صحیح
261214خطا
612833دفع توپ
281513لودادن توپ
945گرفتن توپ
211شوت داخل چارچوب
11---شوت بیرون چار چوب
211كرنر
211موقعیت خطرناك
11---سرداخل چار چوب
---------سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

1616695تعداد پاسهای كلی
1114962پاسهای صحیح
431429پاسهای اشتباه
734پاس بلند صحیح
17125سانتر
431سانتر صحیح
432122ضربه سر اول
1156ضربه سر صحیح
19811خطا
462026دفع توپ
291514لودادن توپ
752گرفتن توپ
11---شوت داخل چارچوب
422شوت بیرون چار چوب
642كرنر
22---موقعیت خطرناك
---------سرداخل چار چوب
11---سر بیرون چارچوب

دو تیم در این بازی از نظم خاصی برخوردار نبودند و بدون تاكتیك و بدون برنامه به توپ ضربه می زدند بیشتر حملات استقلال از جناح راست بود و در این بازی 94 ضربه سر اول توسط بازیكنان دو تیم زده شد (تقریبا هر یك دقیقه یك ضربه سر) كه نشان از بازی هوایی دو تیم می دهد و 107 دفع توپ توسط دو تیم نشان از همان بازی بی برنامه و بی هدف است. در این بازی 79 پاس اشتباه و 57 بار توپ لو داده شد كه نشان از بازی پر اشتباه بازیكنان دو تیم می دهد ولی در این بازی فجر بهتر تا پشت محوطه جریمه حریف حركت می كرد و آغاز نیمه دوم بهتر بازی را شروع كرد.

UserName