• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 710
 • يکشنبه 1385/11/15
 • تاريخ :
ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر
ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

آن بالا كنار جاده

( كارگردان: مرجان اشرفی زاده)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

الو ... رضا

( كارگردان: شهرام میراب اقدم)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پابرهنه تا صبح

کارگردان : قاسم انصاری

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پرواز كنار صندلی قرمز

( كارگردان:بهمن دادفر)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پشت سر من

( كارگردان: كیارش اسدی زاده)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

پیرمرد و خط

( كارگردان: پناه بر خدا رضایی)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

جای دوست، جای دشمن

( كارگردان: الهام حسین زاده)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

رستوران متروك

( كارگردان: مریم عباسپور و رامك امین كاظمی)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

زن تنهای جخوف

( كارگردان: علی درخشان)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

شكرستان

کاری از مرکز تولید انیمیشن حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

صفر درجه

( كارگردان: امید خوش نظر)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

عروسك گمشده

( كارگردان: ممعین صمدی)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

فاصله

( كارگردان: شهریار پورسیدیان)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

مترسك

( كارگردان: شاهپور شهبازی)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

محدوه دایره

( كارگردان: شهرام مكری)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

وزن بودن

( كارگردان: حمید بهرامی)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

ویزیت

( كارگردان: ناصر ناصر پور)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یك اتفاق ساده

( كارگردان: اردلان عاشوری)

ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر

یك روز زیبا

( كارگردان: آرش شكیبائیان) .

UserName