• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 991
 • چهارشنبه 1382/5/15
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 15 تیر ماه 1382

دوره دانش افزایی زبان وادبیات فارسی

 تهران‎‎ ـ سی‎‎ و پنجمین دوره‎ دانـش‎ افـزایـی زبان‎‎ و ادبیات‎ فارسی‎ ، ویژه‎ دانـشجـویـان واستادان‎‎ زبان فارسی‎ و ایرانشناسا‎ن روسیـه‎ و بلاروس‎ ، از روز یكشنبه گذشته‎ درتهران‎ گشایش‎ یافته است‎.

به‎ گزارش‎ واحد مركـزی‎ خبـر، حجة السلام‎ عراقی‎ رئیس‎ سازمان‎ فرهنگ‎ وارتباطات‎ اسلامی‎‎ در این‎‎ باره‎‎ گفت‎: زبان فـارسـی بـه عنوان‎‎‎‎ یكی‎‎ از كهن ترین و غنی ترین زبان ها ، جایگاه‎‎‎ والایی‎ دارد و نگاه بـه زبان‎ وادب‎ فارسی‎‎ تنها نگاه‎‎‎ ملی نیست‎ بلكه به عنوان‎ میراث بشری‎‎ بـه‎همه ی جهـانیان‎ متعلق است‎.

وی‎ افزود: زبان‎ و ادبیات‎ فارسی‎ بـه‎ سبب‎ دارا بودن‎ ظرفیت‎ بالا، در بـرگیـرنـده‎ پیام های‎‎ بشری و حامل‎ آگاهـی‎ هـا، حـكمـت‎، فلسفه‎ وعرفان‎ است‎.

سی‎‎ وپنجمین‎‎ دوره‎ دانش‎ افزایی زبـان و ادبیات‎ فارسی‎ ویژه‎ دانشجویان، استادان زبان‎ فارسی‎ و ایرانشناسان‎ روسیه‎ و بلاروس تا ششم‎ شهریورماه سال جاری در تهران‎ دایراست‎.

UserName