• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1162
 • چهارشنبه 1382/5/15
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 15 تیر ماه 1382

سه فیلم مستندایرانی درجشنواره ژاپن

 تهران‎‎ ـ سه‎ فیلم‎ مستنـد ، تـولیـدی‎ انـجمـن سینمای‎ جوانان‎‎‎ ایران در هشتمین جـشنـواره‎ بین‎‎ المللی‎ فیلم‎ های‎‎ مستند « یاماگاتای» ژاپن به‎ نمایش‎ در می‎ آید.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر، فیلم‎ های« كشتی‎ نوح»‎ ساخته ی سودابه‎ باباگپ‎ ، « پیرحرا» كارمهوش‎ شیخ‎ الاسلامی‎‎ و« تصنیف‎ زندگی» كار پناه‎ برخدا رضایی‎ در بخـش‎ مسـابقـه‎ عكـس‎ رایـج‎ آسیـائی جشنواره‎‎‎ ی یاماگاتا به نمایش‎ گذاشته می‎شود.

برای‎‎ این‎ بخش ، 29 فیلم‎ مستند در قـطع‎ هـای ویدئویی‎16 م‎‎‎‎‎ .م و 8 م .م ازمیان83 فیلم ارسالی‎ به‎‎‎ دبیرخانه جشنواره شامل‎16 فیلم‎ ارسالی‎ ازتولیدات‎ انجمن‎‎ سینمـای‎ جـوانـان برگزیده‎‎ شده است‎ .

به‎‎ برگزیدگان‎‎ این بخش‎ رقابتی‎ ( كـه بـرای‎ معرفی‎‎ و حمایت‎ آثار فیلـمسـازان‎ آسیـایـی برگزار می‎‎ شود ) جوایزی‎ اهدا می شود.

در هشتمین‎‎ جشنواره‎ بین المللی‎ فیلـم‎ هـای‎ مستند« یاماگاتا» كه‎ ازهجدهم‎‎ تابیست‎ وچهارم مهر برگزارمی‎ شود، علاوه‎‎ بربخش‎ مسابقه ، بخش‎ های‎ ویژه‎ و مروری  بر آثار نیز وجود دارد.

UserName