• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3660
 • دوشنبه 1382/4/30
 • تاريخ :

كتاب « بیومكانیك تخصصی در ژیمناستیك » تدوین می شود

از سوی كمیته تحقیقات و مطالعات فدراسیون ژیمناستیك ، كتاب « بیو مكانیك تخصصی در ژیمنـاستیك» تدوین و تـا پـایـان شهریـور در اختیـار مربیان ژیمناستیك سراسر كشور قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) ، این كمیته متشكل از 9 نفر از متخصصان ژیمناستیك و اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها ، توانست برای اولین بار ، بخش تخصصی بیو مكانیك حركات ژیمناستیك را از كتاب بیو مكانیك ورزش ، نوشته « جیمز هی » ترجمه كند. این كمیته در نظر دارد ، كلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه تغذیه ، آناتومی و بیو مكانیك حركتی ژیمناستیك را در كتابی با عنوان « بیو مكانیك تخصصی در ژیمناستیك» گردآوری كند.

پایان نامه تخصصی ژیمناستیك در سمینار بین المللی اسپانیا

آبانماه امسال ، یك پایان نامه تخصصی ژیمناستیك پیرامون « تأثیر تمرینات ذهنی بر اجرای مهارت های حركتی در ژیمناست ها » به سمینار بین المللی روانشناسی اسپانیا فرستاده خواهد شد.

این پایان نامه كه از سوی رضا محمد كاظمی تدوین شده است، چگونگی تمرینات ذهنی و تمركز برای انجام دقیق حركات ژیمناستیك را بیان می كند.

UserName