• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 16928
 • پنج شنبه 1382/5/2
 • تاريخ :

زبان ملخ ها

ملخ ها چون انواع مختلفی دارند ، با زبانها و لهجه های گوناگون سخن می گویند و چه بسا ملخی از نژاد خاص ، زبان ملخ نژاد دیگر را نفهمد ومقصود او را درك نكند . همچنان كه مثلاً چینی زبان مقصود عربی زبان را  نمی فهمد ، یا بومی آفریقایی سخن آمریكایی را درك نمی كند.

برای صحت این موضوع به پاره ای  از تحقیقات جانور شناسان در زیر اشاره می كنیم: ملخها با " آزمایش صدا" بیگانگان را می شناسند. دو نوع از این ملخ ها وجود دارند كه از یك خانواده و بسیار شبیه هستند. اختلاف صدای آنها هم بسیار ناچیزاست ، ولی همین اختلاف موجب می شود كه آنها مطالب یكدیگر را نفهمند. هنگامی كه این ملخ ها در طبیعت آزاد باشند ، هرگز با یكدیگر جفت نمی شوند."


صداهای مختلف ملخ

ملخ می تواند بیش از 50 نوع صدای مختلف از خود بیرون آورد . برای تولید صدا ، این حشره ساق پای دندانه دار خود را بر رگه های بال سخت خود می ساید.

 صداهایی كه ملخ ها ایجاد می كنند ، بنا به قواعد بسیارمنظمی به جملات ، و كلمات تقسیم می شوند. هر كدام از این صداها با حركت مخصوصی از ران دندانه دار حیوان پدید می آید . ملخ  می تواند با تغییر نیرویی  كه پاهای خود را می مالد و یا با تغییر تعداد دندانه هایی كه بر بالش می ساید صداهای مختلفی ایجاد كند .

معمولا ملخ  های نر و ماده  در میان علفزارها آواز سر می دهند .

هر نری آواز نوع خود را می خواند. اگرصدای او به گوش ماده ای برسد او از یك لحظه كه صدای نر به گوش نرسد استفاده كرده و به او جواب می دهد . اگر آنها توافق كنند ملخ نر به سوی آوازه خوان نامریی پرواز می كند .

گاهی ممكن است این ملخ با رقیب نری روبرو شود .  به محض اینكه دو رقیب یكدیگر را می بینند به شدت شاخك های خود را به حركت در می آورند و پاهای عقب خود را نیز حركت می دهند تا به هم بفهمانند كه چقدر قوی هستند . اگر رقیب از میدان به  در نرود با انبرك های برنده به جان هم می افتند تا عاقبت یكی پیروز شود .

عجب این كه در این كشمكش ها كه دو دقیقه طول می كشد كمتر اتفاق می افتد كه ملخ ها عضوی از یكدیگر را ناقص كنند.

بالشی که بالش نیست!

بالشی که بالش نیست!

بالشی که بالش نیست!
UserName