• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 7254
 • پنج شنبه 1381/8/2
 • تاريخ :

سیاه :

·       به کار رفتن رنگ سیاه در یک چیز ، نشانه سّری  بودن آن چیز است.

·   رنگ سیاه با کمال وزیبایی در هم پیچیده است. "" black tie "    " (پاپیون سیاه) غالبا در لباسهای رسمی به کار می رود.

·       در چین ، رنگ سیاه مخصوص پسران است.

·      "  "اصطلاح "in the black"  وقتی درباره شغلی به کار می رود ،  یعنی آن کار پولساز است.

·       لیست سیاه ، لیستی از اشخاص یا سازمانهای بایکوت شده یا مجازات شده است.

·       درورزش کاراته کمربند سیاه نشان دهنده این است که فرد دراین رشته از تخصص بالائی برخوردار است.

·       مصریان باستان معتقد بودند که گربه های سیاه قدرت الهی دارند.

·       اصطلاح " Black mail " (اخاذی ) یعنی به دست آوردن چیزی با تهدید.

·      " اصطلاح " " Black- Wash " یعنی رو کردن و افشا کردن چیزی .

·       برای شیعیان رنگ سیاه علامت سوگواری است.

UserName