غنچه گل رز قرمز با شبنم

گل رز با رنگها و انواع مختلف

آنگونه که نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد ? گونه‌ از ?? گونه‌ ژنتيکي شناسايي شده در ايران از بازدهي بهتري نسبت به گونه‌‌هاي صنعتي فعلي برخوردارند در حالي که اين گونه‌ها از جنبه‌ صنعتي کمتر شناخته شده‌اند و روغن کشي از آن‌ها در کارگاه‌هاي کوچک محلي انجام مي‌شود.استفاده صنعتي از گونه‌هاي گل رز در ايران از جنبه‌ تاريخي در منابع مختلف مورد تأئيد قرار گرفته است.در فرهنگنامه‌ گياهان طبي که در سال ???? در انگلستان به چاپ رسيد شواهدي از گلابگيري از گل رز داماسينا در ايران در قرن هفتم پس از ميلاد مسيح آورده شده است.
توليد، گل رز، بيوتکنولوژي، کشاورزي، نهال، گلخانه، تجاري، شاخه، غنچه، قرمز، شبنم

غنچه گل رز قرمز با شبنم

دانش فني توليد انبوه گل رز با روش کشت بافت براي ارقام بازار پسند توسط محققان پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي تهيه شده و نهال هاي کشت بافتي به گلخانه هاي بخش خصوصي منتقل و عملکرد آنها در يک دوره يکساله بررسي شد. گياهان کشت بافتي پس از ريشه دار شدن به گلخانه هاي سازگار و در نهايت به گلخانه هاي تجاري براي توليد گل شاخه بريده منتقل مي شوند.

گل رز قرمز و سفيد و زرد

گل سرخ را نسبت به وقت گل دادن و بلندي و کوتاهي بوته يا پيچندگي آنها در تجارت دسته بندي ديگري کرده اند که چون بيشتر مورد احتياج و توجه افرادي است که بکاشتن و پرورش اين گل علاقه دارند ، اين دسته بندي در اينجا شرح داده ميشود : 1- گل سرخ هاي پاکوتاه گل درشت 2- گل سرخ هاي پاکوتاه با گل کوچک 3- گل سرخ هاي بوته کُرپه رُزيِه بوئيسون 4- گل سرخ هاي رونده
 • گل رز زرد

  گل رز زرد

  پيوند گل رز : براي ازدياد اقسام گل سرخ ، دو نوع پيوند معمول و مورد عمل است .1- پيوند شكمي : كه در بهار تا اوائل تابستان و ماه اول پائيز كه شيره نباتي در جريان بوده و شاخه ها خوب پوست ميدهند ميزنند . 2- پيوند روي ريشه كه زمستان در گلخانه مي زنند : قبل از توضيح هريك از اقسام پيوند بايد پايه هاي مناسب براي پيوند را شناخت تا زحمتي كه ميكشند بي نتيجه نماند . مناسب ترين اقسام را براي پايه بايد انتخاب كرد كه در زير شرح داده ميشود .
 • گل رز قرمز همراه با قلبهاي قرمز

  گل رز قرمز همراه با قلبهاي قرمز

  آگاهي از معاني رنگ گلها، تعداد شاخه هاي گل در يک دسته مي تواند ما را در اهداي درست و افزايش تاثيرگذاري آنها ياري دهد فراموش نکنيد که لازم نيست حتما منتظر موقعيت و اتفاق خاصي براي هديه گل به کساني که دوستشان داريد باشيد، در حقيقت گل هديه ايست که اگر به صورت غير منتظره تقديم شود ارزش بيشتري دارد.
 • گل رز قرمز با قطرات ريز آب

  گل رز قرمز با قطرات ريز آب

  معني تعداد شاخه گلها بصورت کلي در يک دسته : ? شاخه گل نشانه توجه يک فرد به طرف مقابل ? شاخه گل نشانه احترام به طرف مقابل ? شاخه گل نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل ? شاخه گل نشانه عشق .معني تعداد شاخه گل هاي رز در يک دسته : ? شاخه رز : يک احساس عاشقانه فقط براي تو ? شاخه رز: دوستت دارم ? شاخه رز: بي نهايت دوستت دارم ?? شاخه رز : عشق ما به يک عشق دو طرفه تبديل شده است ?? شاخه رز : احساس وابستگي رمانتيک ?? شاخه رز : عشق من براي تو جاودانه و تا ابد مي باشد ??? شاخه رز : هر روز سال به تو مي انديشم و دوستت دارم همچنين ?? شاخه گللاله عمومآ به نشانه يک عشق بي نظير است بکار برده مي شود.
 • گلهاي رز صورتي

  گلهاي رز صورتي

  تيره گل سرخ تيره مهمي است که داراي 90 تا 100 جنس و بيش از 2000 تا 3000 گو.نه است. اين تيره از يک سو به علت داشتن اختصاصات بسيار کهن مستقيما به تيره آلاله مربوط مي‌شود و از سوي ديگر با دارا بودن تعدادي از گياهان بسيار تکامل يافته، بويژه گلهايي با تخمدان زيرين ، بسيار پيشرفته است و همچنين گياهان آن از نظر شکل ظاهري با يکديگر تفاوت فاحش دارند.
 • گلهاي رز قرمز با برگ

  گلهاي رز قرمز با برگ

  غالب گونه‌هاي تيره گل‌سرخ در نواحي معتدل نيمکره شمالي پراکنده‌اند و در عين حال بعضي از طايفه‌هاي آن ، مانند طايفه کيلاژه ، تقريبا همگي در نواحي گرمسيري مي‌رويند وعده اي ديگر ، مانند بيشتر گونه‌هاي طايفه سانگوئي سوريه ، در افريقاي غربي انتشار دارند و کمتر همچون گياهان تيره غلات و يا مخروطيان پوشش گياهي خالصي را در محيطي نسبتا وسيع بوجود مي‌آورند و غالبا به صورت پايه‌ها و يا توده‌هاي کوچک و گسسته انتشار دارند.
 • گل رز سفيد با گلبرگهاي پرپر شده

  گل رز سفيد با گلبرگهاي پرپر شده

  ترکيب رنگهاي مختلف رز در يک دسته گل : 1- ترکيب رز زرد و قرمز در يک دسته گلبه معني" تبريک " در هر مناسبتي مي باشد. 2- ترکيب رز زرد و نارنجي در يک دسته گلبه معني علاقه زياد به طرف مقابل است. 3- - ترکيب رز قرمز و سفيد به معني يگانگي و اتحاد با طرف مقابل مي باشد.
 • گل رز زرد از نزديک

  گل رز زرد از نزديک

  تيره گل سرخ تيره مهمي است که داراي 90 تا 100 جنس و بيش از 2000 تا 3000 گو.نه است. اين تيره از يک سو به علت داشتن اختصاصات بسيار کهن مستقيما به تيره آلاله مربوط مي‌شود و از سوي ديگر با دارا بودن تعدادي از گياهان بسيار تکامل يافته، بويژه گلهايي با تخمدان زيرين ، بسيار پيشرفته است و همچنين گياهان آن از نظر شکل ظاهري با يکديگر تفاوت فاحش دارند.
 • گل رز قرمز

  گل رز قرمز

  غالب گونه‌هاي تيره گل‌سرخ در نواحي معتدل نيمکره شمالي پراکنده‌اند و در عين حال بعضي از طايفه‌هاي آن ، مانند طايفه کيلاژه ، تقريبا همگي در نواحي گرمسيري مي‌رويند وعده اي ديگر ، مانند بيشتر گونه‌هاي طايفه سانگوئي سوريه ، در افريقاي غربي انتشار دارند و کمتر همچون گياهان تيره غلات و يا مخروطيان پوشش گياهي خالصي را در محيطي نسبتا وسيع بوجود مي‌آورند و غالبا به صورت پايه‌ها و يا توده‌هاي کوچک و گسسته انتشار دارند.
 • برگهاي پرپر شده سفيد و قرمز گل رز

  برگهاي پرپر شده سفيد و قرمز گل رز

  تعداد زيادي از گياهان تيره گل سرخ به علت داشتن مصارف گوناگون اهميت اقتصادي فراوان دارند. عده‌اي نظير توت فرنگي ، تمشک ، گوجه ، آلو ، گيلاس ، هلو ، زردآلو ، گلابي ، سيب ، به ، ازگيل داراي ميوه خوراکي هستند. دانه بادام اهميت تجاري خاص دارد و علاوه بر مصارف تغذيه‌اي تقريبا از همه انواع آنها ، چه تلخ و چه شيرين ، روغني به همين نام با مصارف گوناگون بدست مي‌آورند. نه تنها از بادام خوراکي ، يعني آميگدالوس کومونيس واريته دولسيس و ديگر بادامها بلکه از دانه تمام رزاسه‌هاي هسته‌دار روغن گرفته مي‌شود.
 • گل رز صورتي با قطرات اب از نماي زيرين

  گل رز صورتي با قطرات اب از نماي زيرين

  نتايج اولين مطالعه‌ جامع درباره‌ گل رز حاکي از وجود ?? گونه از آن در ايران است.نشريه زيست شناسي گياهي‌ که در انگلستان به چاپ مي‌رسد در شماره‌ ? مارس خود گزارشي از يک تحقيق مشترک ‌ميان گياهشناسان ايراني و هلندي را به چاپ رسانده که نشان مي‌دهد در مجموع در ?? استان ايران ?? گونه گل رز وجود دارد.از ميوه برخي رزاسه‌ها در تهيه شربتها و نوشابه‌ها و کمپوتها استفاده مي‌کنند.
 • گل رزهاي صورتي با شاخه

  گل رزهاي صورتي با شاخه

  تحقيق جديد نشان مي‌دهد ?? گونه‌ ژنتيکي گل رز که در ايران شناسايي شده‌اند در شرايط آب و هوايي کاملأ متفاوت پرورش پيدا مي‌کنند.به عنوان مثال ?? گونه‌ ژنتيکي گل رز اصفهان که بيش از همه به مصارف صنعتي مي ‌رسند در آب و هواي خشک و سردسيري رشد مي‌کنند در حالي که گونه‌ها‌ي ژنتيکي گل رز در خوزستان و سيستان و بلوچستان به کلي در آب و هواي خشک و گرم پرورش پيدا مي‌کنند.
 • گل رز با رنگها و انواع مختلف

  گل رز با رنگها و انواع مختلف

  آنگونه که نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد ? گونه‌ از ?? گونه‌ ژنتيکي شناسايي شده در ايران از بازدهي بهتري نسبت به گونه‌‌هاي صنعتي فعلي برخوردارند در حالي که اين گونه‌ها از جنبه‌ صنعتي کمتر شناخته شده‌اند و روغن کشي از آن‌ها در کارگاه‌هاي کوچک محلي انجام مي‌شود.استفاده صنعتي از گونه‌هاي گل رز در ايران از جنبه‌ تاريخي در منابع مختلف مورد تأئيد قرار گرفته است.در فرهنگنامه‌ گياهان طبي که در سال ???? در انگلستان به چاپ رسيد شواهدي از گلابگيري از گل رز داماسينا در ايران در قرن هفتم پس از ميلاد مسيح آورده شده است.
 • گل رز قرمز و سفيد و زرد

  گل رز قرمز و سفيد و زرد

  گل سرخ را نسبت به وقت گل دادن و بلندي و کوتاهي بوته يا پيچندگي آنها در تجارت دسته بندي ديگري کرده اند که چون بيشتر مورد احتياج و توجه افرادي است که بکاشتن و پرورش اين گل علاقه دارند ، اين دسته بندي در اينجا شرح داده ميشود : 1- گل سرخ هاي پاکوتاه گل درشت 2- گل سرخ هاي پاکوتاه با گل کوچک 3- گل سرخ هاي بوته کُرپه رُزيِه بوئيسون 4- گل سرخ هاي رونده
 • گل رز قرمز

  گل رز قرمز

  درختچه زيباي گل رز ، ميليونها سال قبل از بوجود آمدن بشر در روي زمين ، زيسته و زيبائي و عطر را در همه جا گسترده است. شواهد تاريخي بيانگر اين حقيقت است که هيچ کدام از گلها به اندازه گلهاي رز در قلب بشر نفوذ نکرده است.گل رز نشانه الهه زيبايي و عشق يونانيان باستان, آفرد يت و روميان ونوس بوده است.
 • گل رز قرمز روي برف

  گل رز قرمز روي برف

  گل رز بعنوان ملكه گلها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده هاي داروئي آن بيشتر مورد توجه بوده ولي بتدريج كشت و كار آن در باغها گسترش يافت. علاقه و اشتياق انسان به داشتن اين گل در تمام فصول سال باعث گرديد تا توليد آن در گلخانه انجام گيرد. در حال حاضر گل رز يكي از محبوبترين گلهاي جهان است و از لحاظ ميزان توليد در صدر قرار دارد.
 • گل رز صورتي و نارنجي

  گل رز صورتي و نارنجي

  كشورهاي عمده توليدكننده اين گل عبارتند از : ايالات متحده آمريكا، هلند، انگلستان، كلمبيا،اکوادور، کنيا، آفريقاي جنوبي، هندوستان و 000 لازم به ذکر است که توليد در برخي از كشورهاي آمريكايي و آفريقايي با سرعت رو به افزايش است، هر چند که تقريباً تمامي کشورهاي دنيا بسته بهتانسيل خود توليد گل رز را نيز کم و زياد در برنامه هاي خود دارند.. توليد گل رز در ايران بيشتر به استانهاي تهران، مركزي،اصفهان و خوزستان محدود شده است.همچنين كشورهاي اروپايي، آمريكا، کشورهاي آسياي ميانه وژاپن از عمده وارد كنندگان گل رز به شمار مي روند.
 • گل رز صورتي با قطرات زيباي شبنم

  گل رز صورتي با قطرات زيباي شبنم

  رُز، يا گل سُرخ ، جنسي ازخانواده گل سُرخ ها يا(Rosacea) رُزاسِه ميباشد كه بوته هايش پاكوتاه و پا بلند و رونده با ساقه هاي چوبي است و در بعضي گونه ها برگهايش غير دائمي و در برخي دائمي ميباشد .گل هاى رزى كه تاكنون شناسايى شده اند، در ?? طبقه جاى مى گيرند كه در اين ميان رز هاى Floribundas مناسب ترين گل براى كاشت بوته اى در زمين هستند. اين رز ها كه در تمام طول فصل گل مى دهند، گل هاى خود را در دسته هاى پنج تا هفت تايى ظاهر مى كنند. رز هاى Polyanthas به گونه قبلى شبيه اند، با اين تفاوت كه بوته و گل آنها كوچك تر از گونه قبلى است. همچنين رز هاى Grandiflora از تلاقى بين دو گونه Floribundas و hybrid tea به وجود آمده اند.
 • تصوير گل رز صورتي

  تصوير گل رز صورتي

  گل رز متعلق به خانواده گل سرخيان است. اين گياهان در بخشهاي وسيعي از كره زمين پراكنده هستند و از لحاظ نحوه رشد و شكل بوته و توليد گل به انواع رزهاي مينياتوري، پاسيويي، هيبريد چاي، فلورينبدا، درختچه اي، بالا رو و رونده تقسيم مي شوند.رزهاي گلخانه اي گياهان چند ساله اي هستند كه عمر مفيد آنها براي توليد گل 6 تا 10 سال است. به اين خاطر در انتخاب رقم و آماده كردن خاك و بستر توليد بايد دقت كافي كرد، چون اصلاح و تعويض آنها در طول توليد هزينه دار خواهد بود.
 • گل رز صورتي و سفيد

  گل رز صورتي و سفيد

  جنس رز داراي 120 گونه مي باشد که از مناطق سرد شمالي تا مناطق نيمه گرمسيري پراکنده است. در توليد رزهاي بريدني گلخانه هاي از ارقام هيبريد چاي و فلورينبدا كه توليد گل انتهايي مي كنند، استفاده مي شود. گلهاي شاخه بريده را به سه دسته اصلي تقسيم مي کنند. 1-hybrid tea: به رزهاي تک شاخه اي که قطر گل 9 سانتيمتر يا بيشتر باشد.2- sweet hearts : به رزهايي گفته مي شود که قطر گل کمتر از 9 سانتيمتر باشد 3- رزهاي اسپري: حداقل 3 غنچه روي يک شاخه باشد.در بررسي روند رشد اين گروهها در هلند مشخص شده کههيبريد چاي در سال 2000 نسبت به 1999 حدود2 درصد افزايش داشت. اما سطح ارقام sweet hearts روبه کاهش است ولي با اين وجود برخي ارقام رشد خوبي دارند(Sacha و(Escimo. رزهاي اسپري نيز کمتر از 3 درصد توليدات هلند را در بر مي گيرند.
 • گل رز صورتي

  گل رز صورتي

  گل رز در تمامي رنگها ديده مي شود و در اين مورد تنها يك استثناء وجود دارد و آن نبود رزهاي آبي است. در انواعي كه توليد گل انتهايي مي كنند (هيبريد چاي، فلورينبدا، پاسيويي، مينياتوري) هر ساله شاخه هاي جديد از جوانه هاي سال قبل رشد مي كنند و بعد از توليد گل در انتهاي شاخه، رشد آن متوقف مي شودو شاخه هاي جديد دوباره از جوانه هاي زيرگل توليد مي شود كه بسته به رقم و شرايط آب و هوايي ممكن است توليد گل بكند يا نكند.
 • گل رز نارنجي

  گل رز نارنجي

  برخي از ارقام گل رز دائم گل هستند و گل دهي در آنها در بيشتر مواقع سال انجام مي گيرد ولي بيشتر ارقام در هواي خنك بهار و پاييز گل دار مي شوند. رزهاي گلخانه اي در تمام طول سال قادر به توليد گل هستند و تنها بايد شرايط رشدي مناسب براي آنها فراهم گردد.رزهاي گلخانه اي گياهان چند ساله اي هستند كه عمر مفيد آنها براي توليد گل 6 تا 10 سال است. به اين خاطر در انتخاب رقم و آماده كردن خاك و بستر توليد بايد دقت كافي كرد، چون اصلاح و تعويض آنها در طول توليد هزينه دار خواهد بود.
 • گل رز نارنجي و گل رز زرد

  گل رز نارنجي و گل رز زرد

  بسياري از ارقام رز به دليل داشتن خصوصياتي همچون زيبائي، دوام، فرم گل و شاخساره براي استفاده بعنوان گل بريده مناسبند و از ارقام آن بطور ويژه در شرايط مناسب براي برداشت و مصرف بعنوان گل شاخه بريده استفاده مي شوند. گلهاي شاخه بريده رز به دليل زيبائي و تنوع سالهاست كه در صدر تجارت جهاني گل و گياه قرار دارد و شايد گلفروشي را در جهان پيدا نكنيد كه در ميان گلهاي فروشي خود گل رز را نداشته باشد. از ارقام هيبريد چاي براي توليد گل بريده استفاده مي كنند.
 • گل رز صورتي با قطرات زيباي شبنم

  گل رز صورتي با قطرات زيباي شبنم

  رُز، يا گل سُرخ ، جنسي ازخانواده گل سُرخ ها يا(Rosacea) رُزاسِه ميباشد كه بوته هايش پاكوتاه و پا بلند و رونده با ساقه هاي چوبي است و در بعضي گونه ها برگهايش غير دائمي و در برخي دائمي ميباشد .گل هاى رزى كه تاكنون شناسايى شده اند، در ?? طبقه جاى مى گيرند كه در اين ميان رز هاى Floribundas مناسب ترين گل براى كاشت بوته اى در زمين هستند. اين رز ها كه در تمام طول فصل گل مى دهند، گل هاى خود را در دسته هاى پنج تا هفت تايى ظاهر مى كنند. رز هاى Polyanthas به گونه قبلى شبيه اند، با اين تفاوت كه بوته و گل آنها كوچك تر از گونه قبلى است. همچنين رز هاى Grandiflora از تلاقى بين دو گونه Floribundas و hybrid tea به وجود آمده اند.
 • گل رز صورتي

  گل رز صورتي

  اكنون بيشتر توليدكنندگان رزهاي گلخانه اي در جهان از ارقام پيوند شده بر روي پايه هاي مناسب استفاده مي كنند، پايه Rosa manetti در كشور آمريكا و پايه هاي R. canina و R. indica در كشورهاي اروپايي مرسوم است.در کانينا در شرايط نور کم وسرما پايه به حالت رکود مي رود، پايه هاي مولتي فلورا نيز قوي بوده و خواب زمستانه ندارند. پايه هاي مانتي نيز رکود زمستانه نداشته و در آمريکا زياد استفاده مي شود.از دلايل پيوند متوان به موارد زير اشاره کرد: رشد و نمو بهتر پيوندک و افزايش قدرت رشد، تحمل اسيديته و شوري خاک، تحمل رطوبت نسبي خاک و محيط، مقاومت به آفات و بيماريها، افزايش عمر و دوره زندگي گياه، سازگاري با شرايط محيطي، مقاومت به سرماي زمستانه
بازدید :
5342
شما قبلا امتیاز خود را ثبت کرده اید !
+8
-7
توضیحات
ارسال به دوستان
دسته :
رز
تاریخ نمایش :
1389/9/13
حجم تصویر :
99 KB
اندازه تصویر :
744 * 992

دانش فني توليد انبوه گل رز با روش کشت بافت براي ارقام بازار پسند توسط محققان پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي تهيه شده و نهال هاي کشت بافتي به گلخانه هاي بخش خصوصي منتقل و عملکرد آنها در يک دوره يکساله بررسي شد. گياهان کشت بافتي پس از ريشه دار شدن به گلخانه هاي سازگار و در نهايت به گلخانه هاي تجاري براي توليد گل شاخه بريده منتقل مي شوند.

 • ارسال به دوستان
  X
 •  
 •  
 • آدرس پست الکترونيک گيرنده :
 •  
 • آدرس پست الکترونيک فرستنده :
 •   
 • نام و نام خانوادگي فرستنده :
 •  
 • ارسال کپي براي فرستنده :
 •  
 • پيغام براي گيرنده : (حداکثر 250 حرف)
 •  
 •  
 •    
 •  
 •  
UserName

بسته های تصویری مرتبط

مجموعه والپیپرهای گل رز