هم اکنون دیده شد

ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا!

 رسم و رسومات عجیب و در برخی مواقع جالب در همه مناطق دنیا وجود دارد.ریشه تک تک این آئین های قومی و قبیله ای به سالها پیش و شاید حتی به اجداد افراد امروزی بر می گردد که بر اساس دانش و نیاز ان روز ، این صندوقچه اسرار سنتی سینه به سینه تا امروز منتقل شده است. ، کشور اسپانیا یکی از کشورهایی است که در این حوزه پیشتاز بوده و رسومات گوناگونی در این کشور برگزار می شود. یکی از جالبترین و قدیمی ترین مراسم های این کشور، برگزاری جشن ساخت برجهای انسانی است که همه ساله در منطقه کاتالونیا اسپانیا برگزار می شود. در این مراسم سنتی، افرادی که از لحاظ جسمی بنیه و توان کافی دارند، به یکی از استادیوم های اصلی و از پیش تعیین شده شهر رفته و به طرز شگفت آوری به هم متصل می شوند.این اتصال به گونه ای است که ارتفاع پیدا کرده و  در نهایت شبیه به برجی انسانی می شوند. وقتی به تاریخچه این رسم عجیب بر می گردیم، ریشه آنرادر گروه رقاصان مشهور اواخر قرن 18 میلادی می یابیم. آنها که در واقع اجداد افراد امروزی محسوب می شدند، در هنگام اجرای برنامه هایشان به شکلی حرکات آکروباتیک انجام می دادند و آنها نیز یک برج انسانی تشکیل می دادند. کاتالان‌ها مردم کاتالونیا بخشی خودمختار در شمال شرقی کشور اسپانیا و کسانی که اصلیت شان به انجا باز می‌گردد هستند. همچنین ساکنان بخشی از جنوب فرانسه که مجاور کاتالونیا است و در کاتالونیا به کاتالونیای شمالی و در فرانسه به پایس کاتالان معروف است نیز معمولاً کاتالان شمرده می‌شوند. این مراسم بازتابی جهانی در تمام دنیا داشته و سالانه افراد زیادی برای دیدن این مراسم با شکوه به این استادیوم می ایند. شاید آنچه باعث با شکوه شدن این مراسم سنتی می شود، اتحاد و یکدستی مردمی است که در اجرای این رسم قدیمی همکاری می کنند.

اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎

   

مراحل درست کردن ماهی های بافتنی

تصاویر دیدنی و جذاب از مسطح ترین بخش زمین

در استرالیا، زمینی وسیع، هموار و ‌پوشیده از نمک وجود دارد. این منطقه درست مانند یک آینه روی زمین گسترده شده و نور را طوری بارتاب می‌کند که رنگ‌هایی شگرف و زنده خلق می‌شوند. در این عکس که درست بعد از گرگ و میش هوا گرفته شده است، ‌تنها یک مرز سیاه در فاصله‌ای بسیار دور از عکاس، آسمان را از زمین جدا می‌کند. چنان که می‌بینید از نارنجی تا آبی تیره در این تصویر وجود دارد. عکاس به این بازه رنگی کاملا هشیار بوده است.

روایت تصویری

تاریخ : 1392/5/6 تعدادبازدید : 280
ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا!
 رسم و رسومات عجیب و در برخی مواقع جالب در همه مناطق دنیا وجود دارد.ریشه تک تک این آئین های قومی و قبیله ای به سالها پیش و شاید حتی به اجداد افراد امروزی بر می گردد که بر اساس دانش و نیاز ان روز ، این صندوقچه اسرار سنتی سینه به سینه تا امروز منتقل شده است. ، کشور اسپانیا یکی از کشورهایی است که در این حوزه پیشتاز بوده و رسومات گوناگونی در این کشور برگزار می شود. یکی از جالبترین و قدیمی ترین مراسم های این کشور، برگزاری جشن ساخت برجهای انسانی است که همه ساله در منطقه کاتالونیا اسپانیا برگزار می شود. در این مراسم سنتی، افرادی که از لحاظ جسمی بنیه و توان کافی دارند، به یکی از استادیوم های اصلی و از پیش تعیین شده شهر رفته و به طرز شگفت آوری به هم متصل می شوند.این اتصال به گونه ای است که ارتفاع پیدا کرده و  در نهایت شبیه به برجی انسانی می شوند. وقتی به تاریخچه این رسم عجیب بر می گردیم، ریشه آنرادر گروه رقاصان مشهور اواخر قرن 18 میلادی می یابیم. آنها که در واقع اجداد افراد امروزی محسوب می شدند، در هنگام اجرای برنامه هایشان به شکلی حرکات آکروباتیک انجام می دادند و آنها نیز یک برج انسانی تشکیل می دادند. کاتالان‌ها مردم کاتالونیا بخشی خودمختار در شمال شرقی کشور اسپانیا و کسانی که اصلیت شان به انجا باز می‌گردد هستند. همچنین ساکنان بخشی از جنوب فرانسه که مجاور کاتالونیا است و در کاتالونیا به کاتالونیای شمالی و در فرانسه به پایس کاتالان معروف است نیز معمولاً کاتالان شمرده می‌شوند. این مراسم بازتابی جهانی در تمام دنیا داشته و سالانه افراد زیادی برای دیدن این مراسم با شکوه به این استادیوم می ایند. شاید آنچه باعث با شکوه شدن این مراسم سنتی می شود، اتحاد و یکدستی مردمی است که در اجرای این رسم قدیمی همکاری می کنند.
ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا! ساخت برجکی انسانی، احیای رسمی قدیمی در اسپانیا!
UserName