• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2427
 • پنج شنبه 1383/7/16
 • تاريخ :

ستاره ای شد و در آسمان جای گرفت. دخترک با تعجب به آسمان نگاه می کرد که ناگهان ستاره ای از آن جدا شد و پایین افتاد.

دخترک با خود گفت:

 مادربزرگ می گفت: اگر ستاره ای زمین بیافتد معنی اش این است که کسی می میرد و روحش پیش خدا می رود.

دخترک یاد مادربزرگش افتاد و آهسته گفت: مادربزرگ دلم برایت تنگ شده. سپس چهارمین کبریت را روشن کرد و در

UserName