• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1007
 • پنج شنبه 1382/8/1
 • تاريخ :

تغییر اطلاعات پیش فرض نام و شرکت  ( در تمام ویندوز ها )

هنگام نصب هر برنامه جدید یک نام و شرکتاز شما دریافت می شود .در برخی برنامه ها با استفاده از ویژگیMS SETUPاین نام و مشخصات از اطلاعات موجود در سیستم شما دریافت می شود و کار شما را در ورود اطلاعات آسان می کند . در صورت اشتباه بودن این اطلاعات از طریق این ویژگی می توانیداطلاعاتمزبوررا تصحیح کنید.

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آنایجاد کنید.
یک مقدار DWORDجدید ایجاد کرده و  نام را به آن بدهید و مقدار "1 " را برا ی استفاده از رنگهای دیگر و یا "0" را برا ی رنگ پیش فرض استفاده کنید.
برای اعمال تغییرات نیاز به راه اندازی مجدد  سیستم خواهید داشت.

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/MS Setup (ACME)/User Info]
Value Name: DefName, DefCompany
Data Type:REG_SZ (String Value)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.
UserName