• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1683
 • پنج شنبه 1383/7/16
 • تاريخ :

وقتی به جوی نگاه کردند، دیدند که آب بسرعت رد می شود. قورباغه سبز گفت:

- بیا بپریم توی آب و شنا کنیم تا به آخر آب برسیم، این طوری بهتر است.

قورباغه خاکستری هم حرف قورباغه سبز را قبول کرد و دو تائی پریدند، توی آب.

قورباغه سبز و قورباغه خاکستری مدتها شنا کردند. هر وقت خیلی خسته می شدند، از آب بیرون می آمدند و در زیر سبزه های کنار جوی استراحت می کردند، بعد که خستگی از تنشان در می رفت دو باره می پریدند توی آب و شنا می کردند.

UserName