• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1365
 • چهارشنبه 1385/3/31
 • تاريخ :

خدا بود و دیگر هیچ نبود

کتاب حاضر، دست نوشته‌های تاریخ‌دار شهید دکترچمران در شرایط مختلف زندگی و درباره مسائل و موضوعات مختلف است.

گردآورنده اثر(مهندس مهدی چمران)، این نوشته‌ها را در سه محور اصلی: «یادداشت‌های آمریکا»، «یادداشت‌های لبنان» و، «یادداشت‌های ایران» فراهم آورده و مفهوم برخی لغات و کلمات عربی را در پانوشت صفحات شرح داده است. یادداشت‌ها، وقایع یک دوران بیست ساله را از سال 1338 تا 1358 در برمی‌گیرند.

چاپ اول این کتاب در سال 1380 در 232 صفحه همراه با تصویر و نمونه دست نوشت شهید چمران توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و بنیاد شهید چمران صورت گرفته است.
متن کتاب( Download)   

UserName