• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 773
 • سه شنبه 1384/11/4
 • تاريخ :

مسابقه سینمای آسیا

ردیففیلمكارگردانتهیه كنندهكشور
1بعد از شب... سپیده دمساندیپ رایكمال بانسالهند
2برادری جنگجه‌جیا كانگكانگ جه‌جیوكره
3آوای رودخانهسزار مونتانوجكی وو، اسماعیل ای. ریسفیلیپین
4بابا لنگ‌درازجونگ‌سیك گونگسونگ‌چول كوكره
5شهر آشوبیدالله صمدیمحسن آقاعلی اكبریایران
6كیلومتر صفرهینر سلیمالكساندر مله‌گی، هـ . سلیم، امیلی ژورژ (سینه‌فكتور،‌ تولیدات هینر سلیم، تولید فیلم ممنتو‌)فرانسه، عراق
7راه طولانی و پرپیچ و خم ---------------------------
8به نام پدرابراهیم حاتمی كیاابراهیم حاتمی كیاایران
9از عشق و تخم مرغگارین نوگروهوتری ابراهیم انودراندونزی
10شاید او باشدنوبوهیكو هوساكاهیدوكونی نیتاژاپن
11بهار زیر درخت بانیان ---------------------------
12آلبوم دهكدهمیتسوهیرو میهاراكازوشی میكیژاپن
13انتظاررشید ماشاراویستاره فارسی، رشید ماشاراویفرانسه، فلسطین
UserName