• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
ایران امروز
نگاهی به اندیشه های عقلانی آخوند خراسانی

نگاهی به اندیشه های عقلانی آخوند خراسانی

روز 22 آذر 1290 آیت الله ملا محمد کاظم خراسانی مشهور به «آخوند خراسانی» در حالی که از عراق عازم ایران بود به طرز مشکوکی در نجف درگذشت. با انتشار خبر رحلت وی حوزه های علمیه ایران و عراق تعطیل شدند و مراسم عزاداری در
تاریخ پهلوی
سلطنت خیالی رضا پهلوی

سلطنت خیالی رضا پهلوی

رضا پهلوی فرزند اول فرح دیبا و پسر اول محمدرضاشاه پهلوی در آبان سال ١٣٣٩ در آخرین خاندان سلطنتی ایران به دنیا آمد، از آنجایی که شاه ایران، در پی دو ازدواج قبلیش، نتوانسته بود فرزند پسر داشته باشد تولد رضا پهلوی برای دربار سلطنتی ایرا
قجرنامه
تاج زند و تاراج قاجار

تاج زند و تاراج قاجار

لطفعلی خان آخرین پادشاه زندیه بود که بعد از گذشت قریب به یک دهه از مرگ کریم خان زند، (بنیانگذار سلسله زندیه) در سال ۱۷۸۹ بر مسند پادشاهی ایران نشست. لطفعلی خان ۵ سال بر ایران فرمانروایی کرد و در نهایت به دلیل ضعف حکومتی که از خود نشان داد و خیانت یکی ا
عضویت در خبرنامه