• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تاریخ معصومین
بزرگ مردی از تبار علم و دانش

بزرگ مردی از تبار علم و دانش

وی در جوانی به درجه اجتهاد رسید و کتاب تذهیب الاحکام را که از کتب معروف شیعه است در این دوره و با پیشنهاد استاد خود شیخ مفید نوشت و این نشان از تبحر این استاد در زمینه های مختلف دینی داشت.
طهارت و پاکی مادران امامان معصوم چگونه ثابت می شود؟
بنابر تحقیق مسلّم و غیر قابل انکار انتسابات و پیوندهایى که بین بنى هاشم و امویان رخ داده «یکطرفى» بوده است، به این معنا که عمدتاً امویان و دیگر مخالفان بوده اند که با بنى هاشم پیوند بسته و از بنى هاشم دختر گرفته اند، ولى در بنى هاشم، کسى نیست که از مخالفا