• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مصاحبه
هراس از فعالیت طنزپردازان جوان

هراس از فعالیت طنزپردازان جوان

دبیر هنری جشنواره طنز سوره می گوید نباید از فعالیت طنزپردازان جوان در حوزه های مختلف نگران بود؛ چراکه هنوز به تعداد کافی نیرو و استعداد جوان برای فعالیت طنز در کشور وجود ندارد.
چرایی اهمیت شعر
«شعر» در همه اعصار بخشی از زندگی انسان بوده است تا جایی که در تمامی لحظات ناخودآگاه آدمی را این بخش از ادبیات بی آن که بدانیم پر کرده است؛ اما چرا؟
عضویت در خبرنامه