• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 12534
 • دوشنبه 28/12/1385
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( اردبیل )

معرفی استان اردبیل

بیمارستان آرتا

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1372با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 62 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی، جراحی ، کودکان ، CCU

بیمارستان بوعلی

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1336با ظرفیت 96تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 96 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، CCU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی- درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 160 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از داخلی ، جراحی ، کودکان ، زنان وزایمان ، اورژانس ، CCU ، ICU

بیمارستان علوی

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1352با ظرفیت 164 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، جراحی مغز و اعصاب ، چشم پزشکی ، ارولوژی ، نرولوژی ، ICU

بیمارستان فاطمی

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1299با ظرفیت 117 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 138تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، ارتوپدی ، گوش و حلق وبینی ، سوختگی ، روانپزشکی ، ICU

بیمارستان کودکان

این بیمارستان در شهرستان اردبیل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1336 با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 84 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، نوزادان

بیمارستان بیله سوار

این بیمارستان در شهرستان بیله سوار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 20 ، تأسیس ، و در حال حاضر 10 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان ، زنان و زایمان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان پارس آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 81 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان خلخال واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1335 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 95 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، Post CCU ، CCU

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان گرمی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 45 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان

بیمارستان هفده شهریور

این بیمارستان در شهرستان گرمی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 35 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مشکین شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، CCU

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان مشکین شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 39 ، تأسیس ، و در حال حاضر 39 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان نمین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 5 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

وقت سفر به مغان است!

وقت سفر به مغان است!

وقت سفر به مغان است!
بهشت بابونه در ایران

بهشت بابونه در ایران

بهشت بابونه در ایران
بهشت مشترک اردبیل و گیلان

بهشت مشترک اردبیل و گیلان

بهشت مشترک اردبیل و گیلان
عجیب ترین گورستان تاریخی اردبیل

عجیب ترین گورستان تاریخی اردبیل

عجیب ترین گورستان تاریخی اردبیل
UserName