• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 63468
 • پنج شنبه 1382/8/1
 • تاريخ :


صفحه اصلی >Login and Authentication< Windows

تغییر صفحهLogin ویندوز  (در ویندوزXP)


با استفاده از این تنظیمات نوع صفحهLogin نشان داده شده در ویندوز را می توان تغییر داد .صفحه خوش آمد گوییclassic Windows و یا Windows XP
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
یک مقدار  DWORDبا نام "LogonType  ایجاد کرده و از مقادیر زیر برای تنظیمات مربوطه استفاده کنید .
از رجیستری خارج شوید . ممکن است برای اعمال تغییرات نیاز به Logoff و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید .
نکته : استفاده از شیوه Classic ویندوز سوئیچ سریع بین کاربران را غیر فعال می کند .
Registry Settings
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon]
Name: LogonType
Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value: (0 = Classic Mode, 1 = Welcome Screen)


توجه : تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.

UserName