• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 67706
 • دوشنبه 5/4/1391 - 12:15
 • تاريخ :
همراه
زرین

 برنامه کامل لیگ برتر فوتبال


مراسم قرعه‌كشی دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انجام شد.

 برنامه کامل ليگ برتر فوتبال

 با انجام آیین قرعه‌كشی لیگ برتر در فصل 92 ـ 91 برنامه كامل این مسابقه‌ها مشخص شد. بر اساس این قرعه‌كشی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال روز 18 آذر به پایان می‌رسد و از اول و دوم دی نیز دور برگشت رقابت‌ها آغاز خواهد شد.

برنامه كامل لیگ برتر فوتبال

هفته اول، 29 و 30 تیر

نفت آبادان ـ پرسپولیس

استقلال تهران ـ آلومینیوم هرمزگان

گهر درود لرستان ـ ملوان بندر انزلی

سپاهان اصفهان ـ مس كرمان

تراكتورسازی تبریز ـ سایپای كرج

صبای قم ـ پیكان تهران

فجر سپاسی ـ ذوب آهن اصفهان

داماش گیلان ـ فولاد خوزستان

نفت تهران ـ راه آهن تهران

هفته دوم، 3 و 4 مرداد

آلومینیوم هرمزگان ـ داماش گیلان

ملوان ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ سپاهان

پرسپولیس ـ فجر سپاسی

ذوب آهن ـ صبای قم

سایپا ـ استقلال

راه آهن ـ گهر درود

مس كرمان ـ نفت تهران

پیكان ـ تراكتورسازی تبریز

هفته سوم، 9 و 10 مرداد

داماش گیلان ـ پیكان

فجر سپاسی ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ سایپا

نفت تهران ـ آلومینیوم هرمزگان

صبای قم ـ ملوان

گهر زاگرس ـ پرسپولیس

تراكتورسازی ـ مس كرمان

سپاهان ـ راه آهن

استقلال ـ ذوب آهن

هفته چهارم، 15 و 16 مرداد

نفت آبادان ـ نفت تهران

آلومینیوم هرمزگان ـ فولاد خوزستان

سایپای كرج ـ داماش گیلان

مس كرمان ـ استقلال تهران

راه آهن تهران ـ تراكتورسازی تبریز

پیكان تهران ـ گهر درود

پرسپولیس ـ صبای قم

ملوان ـ فجر سپاسی

ذوب آهن ـ سپاهان

هفته پنجم، 27 و 28 مرداد

داماش گیلان ـ پرسپولیس

فولاد خوزستان ـ مس كرمان

آلومینیوم هرمزگان ـ راه آهن

صبای قم ـ فجر سپاسی

گهر درود ـ ذوب آهن

تراكتورسازی تبریز ـ نفت آبادان

نفت تهران ـ پیكان

سپاهان اصفهان ـ سایپای كرج

استقلال ـ ملوان

هفته ششم، 2 و 3 شهریور

پرسپولیس ـ استقلال

فجر سپاسی ـ گهر درود

سایپای كرج ـ آلومینیوم هرمزگان

مس كرمان ـ داماش گیلان

راه آهن ـ فولاد خوزستان

پیكان ـ سپاهان

ملوان ـ نفت تهران

ذوب آهن ـ تراكتورسازی

هفته هفتم، 7 و 8 شهریور

داماش گیلان ـ ملوان

فولاد خوزستان ـ پرسپولیس

آلومینیوم هرمزگان ـ مس كرمان

سایپای كرج ـ راه آهن

گهر درود ـ نفت آبادان

تراكتورسازی تبریز ـ صبای قم

نفت تهران ـ ذوب آهن

سپاهان ـ فجر سپاسی

استقلال ـ پیكان

هفته هشتم، 24 و 25 شهریور

نفت آبادان ـ سپاهان

فجر سپاسی ـ داماش گیلان

صبای قم ـ گهر درود

مس كرمان ـ سایپای كرج

راه آهن ـ استقلال

پیكان ـ آلومینیوم هرمزگان

پرسپولیس ـ نفت تهران

ملوان ـ تراكتورسازی تبریز

ذوب آهن ـ فولاد خوزستان

هفته نهم، 1 و 2 مهر

داماش گیلان ـ راه آهن

فولاد ـ ملوان

آلومینیوم هرمزگان ـ نفت آبادان

سایپا ـ پیكان

مس كرمان ـ ذوب آهن

تراكتورسازی تبریز ـ گهر درود

نفت تهران ـ صبای قم

سپاهان ـ پرسپولیس

استقلال ـ فجر سپاسی

هفته دهم، 6 و 7 مهر

نفت آبادان ـ استقلال

فجر سپاسی ـ تراكتورسازی

صبای قم ـ داماش گیلان

گهر درود ـ نفت تهران

راه آهن ـ مس كرمان

پیكان ـ فولاد

پرسپولیس ـ آلومینیوم هرمزگان

ملوان ـ سپاهان

ذوب آهن ـ سایپا

هفته یازدهم، 28 و 29 مهر

لیگ برتر

داماش گیلان ـ ذوب آهن

فولاد خوزستان ـ نفت آبادان

آلومینیوم هرمزگان ـ فجر سپاسی

سایپا ـ پرسپولیس

مس كرمان ـ ملوان

راه آهن ـ پیكان

نفت تهران ـ تراكتورسازی تبریز

سپاهان ـ گهر درود

استقلال ـ صبا

هفته دوازدهم، 5 ، 6 و 7 آبان

نفت آبادان ـ داماش گیلان

فجر سپاسی ـ نفت تهران

صبای قم ـ سپاهان

گهر درود ـ فولاد

تراكتورسازی تبریز ـ استقلال

پیكان ـ مس كرمان

پرسپولیس ـ راه آهن

ملوان ـ سایپا

ذوب آهن ـ آلومینیوم هرمزگان

هفته سیزدهم، 26 و 27 آبان

داماش گیلان ـ گهر درود

فولاد خوزستان ـ فجر سپاسی

آلومینیوم هرمزگان ـ صبای قم

سایپای كرج ـ نفت آبادان

مس كرمان ـ پرسپولیس

راه آهن ـ ملوان

پیكان ـ ذوب آهن

سپاهان ـ تراكتورسازی

استقلال ـ نفت تهران

هفته چهاردهم، 1 و 2 آذر

نفت آبادان ـ مس كرمان

فجر سپاسی ـ سایپا

صبای قم ـ فولاد خوزستان

گهر درود ـ استقلال

تراكتورسازی تبریز ـ داماش گیلان

نفت تهران ـ سپاهان

پرسپولیس ـ پیكان

ملوان ـ آلومینیوم

ذوب آهن ـ راه آهن

هفته پانزدهم، 6 و 7 آذر

داماش گیلان ـ نفت تهران

فولاد خوزستان ـ‌تراكتورسازی تبریز

آلومینیوم هرمزگان ـ گهر درود

سایپا ـ صبای قم

مس كرمان ـ فجر سپاسی

راه آهن ـ نفت آبادان

پیكان ـ ملوان

سپاهان ـ استقلال

پرسپولیس ـ ذوب آهن

هفته شانزدهم، 11 و 12 آذر

نفت آبادان ـ ذوب آهن

فجر سپاسی ـ پیكان

صبای قم ـ راه آهن

گهر درود ـ مس كرمان

تراكتورسازی تبریز ـ آلومینیوم هرمزگان

نفت تهران ـ سایپای كرج

سپاهان ـ داماش گیلان

استقلال ـ فولاد خوزستان

ملوان ـ پرسپولیس

هفته هفدهم، 17 و 18 آذر

داماش گیلان ـ استقلال

فولاد خوزستان ـ نفت تهران

آلومینیوم هرمزگان ـ سپاهان

سایپا ـ گهر درود

مس كرمان ـ صبای قم

راه آهن ـ فجر سپاسی

پیكان ـ نفت آبادان

پرسپولیس ـ تراكتورسازی

ذوب آهن ـ ملوان

هفته هجدهم، 1 و 2 دی

پرسپولیس ـ نفت آبادان

آلومینیوم هرمزگان ـ استقلال

ملوان انزلی ـ گهر درود

مس كرمان ـ سپاهان

سایپای كرج ـ تراكتورسازی

پیكان ـ صبای قم

ذوب آهن ـ فجر سپاسی

فولاد ـ داماش گیلان

راه آهن ـ نفت تهران

هفته نوزدهم، 6 و 7 دی

داماش گیلان ـ آلومینیوم هرمزگان

نفت آبادان ـ ملوان

سپاهان ـ فولاد خوزستان

فجر سپاسی ـ پرسپولیس

صبای قم ـ ذوب آهن

استقلال ـ سایپا

گهر درود ـ راه آهن

نفت تهران ـ مس كرمان

تراكتورسازی تبریز ـ پیكان

هفته بیستم، 11 و 12 دی

پیكان ـ داماش گیلان

نفت آبادان ـ فجر سپاسی

سایپا ـ فولاد خوزستان

آلومینیوم هرمزگان ـ نفت تهران

ملوان ـ صبای قم

پرسپولیس ـ گهر زاگرس

مس كرمان ـ تراكتورسازی

راه آهن ـ سپاهان

ذوب آهن ـ استقلال

هفته بیست و یكم، 18 و 19 دی

نفت تهران ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ آلومینیوم هرمزگان

داماش گیلان ـ سایپای كرج

استقلال تهران ـ مس كرمان

تراكتورسازی تبریز ـ راه آهن تهران

گهر درود ـ پیكان تهران

صبای قم ـ پرسپولیس

فجر سپاسی ـ ملوان

سپاهان ـ ذوب آهن

هفته بیست و دوم، 24 و 25 دی

پرسپولیس ـ داماش گیلان

مس كرمان ـ فولاد خوزستان

راه آهن ـ آلومینیوم هرمزگان

فجر سپاسی ـ صبای قم

ذوب آهن ـ گهر درود

نفت آبادان ـ تراكتورسازی تبریز

پیكان ـ نفت تهران

سایپای كرج ـ سپاهان اصفهان

ملوان ـ استقلال

هفته بیست و سوم، 29 و 30 دی

استقلال ـ پرسپولیس

گهر درود ـ فجر سپاسی

آلومینیوم هرمزگان ـ سایپای كرج

داماش گیلان ـ مس كرمان

فولاد خوزستان ـ راه آهن

سپاهان ـ پیكان

نفت تهران ـ ملوان

تراكتورسازی ـ ذوب آهن

هفته بیست و چهارم، 5 و 6 بهمن

ملوان ـ داماش گیلان

پرسپولیس ـ فولاد خوزستان

مس كرمان ـ آلومینیوم هرمزگان

راه آهن ـ سایپای كرج

نفت آبادان ـ گهر درود

صبای قم ـ تراكتورسازی تبریز

ذوب آهن ـ نفت تهران

فجر سپاسی ـ سپاهان

پیكان ـ استقلال

هفته بیست و پنجم، 10 و 11 بهمن

سپاهان ـ نفت آبادان

داماش گیلان ـ فجر سپاسی

گهر درود ـ صبای قم

سایپای كرج ـ مس كرمان

استقلال ـ راه آهن

آلومینیوم هرمزگان ـ پیكان

نفت تهران ـ پرسپولیس

تراكتورسازی تبریز ـ ملوان

فولاد خوزستان ـ ذوب آهن

هفته بیست و ششم، 24 و 25 بهمن

راه آهن ـ داماش گیلان

ملوان ـ فولاد

نفت آبادان ـ آلومینیوم هرمزگان

پیكان ـ سایپا

ذوب آهن ـ مس كرمان

گهر درود ـ تراكتورسازی تبریز

صبای قم ـ نفت تهران

پرسپولیس ـ سپاهان

فجر سپاسی ـ استقلال

هفته بیست و هفتم، 1 و 2 اسفند

لیگ برتر

استقلال ـ نفت آبادان

تراكتورسازی ـ فجر سپاسی

داماش گیلان ـ صبای قم

نفت تهران ـ گهر درود

مس كرمان ـ راه آهن

فولاد ـ پیكان

آلومینیوم هرمزگان ـ پرسپولیس

سپاهان ـ ملوان

سایپا ـ ذوب آهن

هفته بیست و هشتم، 11 و 12 اسفند

ذوب آهن ـ داماش گیلان

نفت آبادان ـ فولاد خوزستان

فجر سپاسی ـ آلومینیوم هرمزگان

پرسپولیس ـ سایپا

ملوان ـ مس كرمان

پیكان ـ راه آهن

تراكتورسازی تبریز ـ نفت تهران

گهر درود ـ سپاهان

صبا ـ استقلال

هفته بیست و نهم، 17 و 18 اسفند

داماش گیلان ـ نفت آبادان

نفت تهران ـ فجر سپاسی

سپاهان ـ صبای قم

فولاد ـ گهر درود

استقلال ـ تراكتورسازی تبریز

مس كرمان ـ پیكان

راه آهن ـ پرسپولیس

سایپا ـ ملوان

آلومینیوم هرمزگان ـ ذوب آهن

هفته سی‌ام، 25 و 26 اسفند

گهر درود ـ داماش گیلان

فجر سپاسی ـ فولاد خوزستان

صبای قم ـ آلومینیوم هرمزگان

نفت آبادان ـ سایپای كرج

پرسپولیس ـ مس كرمان

ملوان ـ راه آهن

ذوب آهن ـ پیكان

تراكتورسازی ـ سپاهان

نفت تهران ـ استقلال

هفته سی و یكم، 8 و 9 فروردین 92

مس كرمان ـ نفت آبادان

سایپا ـ فجر سپاسی

فولاد خوزستان ـ صبای قم

استقلال ـ گهر درود

داماش گیلان ـ تراكتورسازی تبریز

سپاهان ـ نفت تهران

پیكان ـ پرسپولیس

آلومینیوم ـ ملوان

راه آهن ـ ذوب آهن

هفته سی و دوم، 23 و 24 فروردین

نفت تهران ـ داماش گیلان

‌تراكتورسازی تبریز ـ فولاد خوزستان

گهر درود ـ آلومینیوم هرمزگان

صبای قم ـ سایپا

فجر سپاسی ـ مس كرمان

نفت آبادان ـ راه آهن

ملوان ـ پیكان

استقلال ـ سپاهان

ذوب آهن ـ پرسپولیس

هفته سی و سوم، 30 فروردین 92

ذوب آهن ـ نفت آبادان

پیكان ـ فجر سپاسی

راه آهن ـ صبای قم

مس كرمان ـ گهر درود

آلومینیوم هرمزگان ـ تراكتورسازی تبریز

سایپای كرج ـ نفت تهران

داماش گیلان ـ سپاهان

فولاد خوزستان ـ استقلال

پرسپولیس ـ ملوان

هفته سی و چهارم، 15 اردیبهشت 92

استقلال ـ داماش گیلان

نفت تهران ـ فولاد خوزستان

سپاهان ـ آلومینیوم هرمزگان

گهر درود ـ سایپا

صبای قم ـ مس كرمان

فجر سپاسی ـ راه آهن

نفت آبادان ـ پیكان

تراكتورسازی ـ پرسپولیس

ملوان ـ ذوب آهن

بخش ورزشی تبیان
 

منبع: ایسنا

تت
سفررر
ااا
UserName