• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1332
 • سه شنبه 1383/2/8
 • تاريخ :

انتظار فرج

اى  آفتاب  هاله  اى  از  روى  ماه تو

مه   برلب   افق  لبه  اى  از  کلاه  تو

لرزنده    چون   کواکب  گاه  سپیده  دم

شمع  شبى  سیاهم و چشمم به راه تو

کى میرسى به پرچم خونین چون شفق

خورشید  و مه سرى به سنان سپاه تو

اى  دل فریب جادوى مهتاب شب مخور

زلفش   کشیده  نقشه  ى  روز سیاه تو

شاها  به  خاکپاى تو گل ها شکفته اند

ما  هم یکى شکسته و مسکین گیاه تو

من  روى دل به کعبه ى کوى تو داشتم

کامد  نداى  غیب  که  این  است راه تو

یک   نوک   پا   به  چادر  چوپانیم  بیا

کز    دستچین  لاله  کنم  تکیه  گاه  تو

آئینه   سازمت  همه  ى چشمه سارها

وز    چشم   آهوان   بنوازم   نگاه  تو

بعد  از نواى خواجه ى شیراز شهریار

دل   بسته ام به ناله ى سیم سه گاه تو

شهریار

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
آفتاب حسن

آفتاب حسن

آفتاب حسن
چشم تر

چشم تر

چشم تر
شعر عاشورایی شهریار ملک سخن

شعر عاشورایی شهریار ملک سخن

شعر عاشورایی شهریار ملک سخن
شير خدا

شير خدا

شير خدا
UserName