• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2216
 • چهارشنبه 1391/3/10
 • تاريخ :

حکومت فدرال اسلامی

اسلام

اگر همزمان با حکومت حق در ایران یک یا چند حکومت حق دیگر وجود می داشت و یا آن که در آینده بوجود بیاید، آنگاه چه طرحی را پیشنهاد خواهید کرد؟ در پاسخ باید گفت: اگر چه این فرض در شرایط کنونی سخنی از واقعیت های خارجی نمی گوید و صرفاً بعنوان فرضی ذهنی مطرح می شود، ولی در هر حال شکل هایی از حکومت در این صورت نیز می توان در نظر گرفت.

بنظر ما بهترین شیوه ی تحقق حاکمیت اسلام در فرض یاد شده - که تحقق طرح اصلی حکومت جهانی اسلام هم ممکن نیست - شکل «فدراسیون اسلامی» می باشد.

 

معنای فدراسیون

برای روشن تر شدن طرح یاد شده، ابتدا توضیحی پیرامون واژه های «فدراسیون» و «حکومت فدرال» می دهیم.

واژه ی فدراسیون از واژه ی لاتین Foedus  به معنی «قرار داد» یا «موافقتنامه» برآمده است. فدراسیون هنگامی بوجود می آید که دو یا چند دولت مستقل موافقت کنند که یک دولت جدید تشکیل دهند و حاکمیت خود را به آن واگذارند و حکومت فدرال، محصول چنین اتحادی است و خود دارای دو رشته حکومت است: حکومتی مرکزی و حکومت های محلی.

در حکومت فدرالی، حکومت مرکزی در مورد مسائل عمده ی مربوط به منافع عمومی یا مشترک مانند: امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی و سایر مسائل کلان تصمیم گیری و اقدام می کند. و واحدهای محلی، یا تشکیل دهنده فدراسیون به مسائلی که از لحاظ محلی اهمیت دارند می پردازند.

فدراسیون اسلامی شکلی از حکومت است که با مشارکت کشورهای دارای حکومت مشروع و بر حق بصورت اتحادیه بوجود می آید و دارای دولت مرکزی قدرتمند و دولت های محلی مستقل می باشد

فدراسیون اسلامی

حال با توجه به این مقدمه، فدراسیون اسلامی شکلی از حکومت است که با مشارکت کشورهای دارای حکومت مشروع و بر حق بصورت اتحادیه بوجود می آید و دارای دولت مرکزی قدرتمند و دولت های محلی مستقل می باشد. دولت مرکزی عهده دار تصمیم گیری و تدبیر امور مسلمانان بر مبنای قواعد دینی، در مقیاس کل جامعه ی اسلامی است، و با تنظیم قوانین عام، کل اتحادیه را به سمت اهداف مادی و معنوی سوق می دهد.

از سوی دیگر هر یک از کشورهای عضو اتحادیه با رعایت مصالح جامعه ی محلی خود و با در نظر گرفتن وضعیت زمانی و مکانی آن کشور به وضع قوانین خاصّ و تدبیر امور می پردازد. ضمن آن که با رعایت و اجرای قوانین عامّ اتحادیه، خود را در پیشبرد جامعه ی بزرگ اسلامی و تأمین اهداف آن یاری می دهد.

به این ترتیب هم در سطح گسترده - یعنی کلّ جامعه و اتحادیه اسلامی - و هم در سطح هر یک از کشورهای عضو، حاکمیّت اسلام محقق، و اهداف فردی و اجتماعی حاصل می گردد. ادامه ی این روند(= داشتن حکومت فدرالی) چه بسا به تشکیل حکومت واحد جهانی، بر اساس الگوی اصلی اسلام منتهی شود، و بیش از پیش سعادتمندی را فراهم آورد.

 

بخش اعتقادات شیعه تبیان


منبع :

مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص 101-102

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
مقصود از حکومت دینی چیست؟

مقصود از حکومت دینی چیست؟

سه معنا ممکن است از حکومت دینی اراده شود، 1. حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد. 2. حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می شود. 3. حکومت دینداران و متدینان.
دموکراسی چیست؟

دموکراسی چیست؟

دنیای غرب، تکلیف خود را با دین مسیحیت که تحریف شده بود روشن کرد و در مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خیال خود را از خدا راحت کرد. آن گاه این مسأله برای غربیها مطرح شد که پس از گرفتن حکومت از دست خدا آن را به چه کسی بسپاریم؟
UserName