• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5930
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ن

جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک

نئورئالیزم

نئورتالیزم در اصل به شیوه واقع گرای سینمای ایتالیا بین سالهای 1913 تا 1916 بر میگردد که فیلم های ایتالیایی تحت تأثیر نوشته های رئالیست ادبیات سیسیلی قرن نوزدهم،به مسائل انسانی بر زمینه های طبیعی می پرداخت.

Neorealism

نرم کردنتصویر

فیلمبرداری به شیوه ای که در آن جزئیات و خطوط ریز ِ تصویر، کمیمحو باشد.

Diffusion

نسبتابعاد

نسبت بین طول و عرض پرده ی سینما ( یا تصویر روی پرده سینما).

Aspect Ratio

نظریهمؤلف

نظریه ای انتقادی که در دهه ی پنجاه بین نقد نویسان سینمایی فرانسه اشاعهیافت و به تدریج منتقدان سایر کشورهای جهان پی آن را گرفتند.

Auteur Theory

نگاتیو(فیلم منفی )

نسخه ی منفی فیلم که قسمت های تاریک و روشن بر آن معکوس ثبت شده و پس از چاپاز روی آن، نسخه مثبت به دست می آید.

Negative

«نما»

مقدار تصویری که دوربین فیلمبرداری بدون قطع از یک صحنه میگیرد.

Shot
«نما»یآرشیوی

به «نما»ی بایگانی رجوع شود.

Library Shot
«نما»یی از رویشانه

«نما»یی که معمولاً در صحنه های گفتگو به کار می رود. به این ترتیب که دوربین ازبالای شانه و پشت یکی از دو طرف، صورت یا نیم تنه طرف مقابل او را نشانمی دهد.

Over-the-Shoulder-Shot
«نما»یبایگانی

استودیوهای فیلمسازی معمولاً دارای بایگانی مفصلی هستند که در آن انواع واقسام «نما» های مختلف مربوط به صحنه ها و وضیعت ها  و مناظر کلی وجوددارد.

Stock Shot
«نما»ی پوششدار

نوار فیلمی که قسمتی از کادر تصویر آن دارای پوششی است که نور از آن رد نمیشود.

Matte Shot
«نما»یتعقیبی

«نما»ی متحرک. «نما»یی که موضوع فیلمبرداری در آن دنبال میشود.

Follow Shot
«نما»ی تمامقد

«نما»یی که در آن تمامی پیکر مشخص دیده شود.

Full Shot
«نما»ی خیلیدرشت

«نما»یی درشت تر و نزدیک تر از «نما»ی نزدیک( Close - up) .

Extreme Close - up
«نما»ی خیلیدور

«نما»یی دورتر و ریزتر از «نما»ی دور. (Long - Shot)

Extreme Long - Shot`
«نما»یدرشت

«نما» یا تصویر درشتی که دوربین فیلمبرداری از فاصله نزدیک از موضوع میگیرد.

Close - up

«نما»ی دور، «نما»یعمومی

«نما»یی که حداقل تمام هیکل موضوع فیلمبرداری و گاه کمی بیشتر را در بربگیرد.

Long Shot
«نما» یدونفره

«نما»یی که در آن دو نفر با هم ( معمولاً نیم تنه ) نشان دادهشوند.

Two - Shot

نمایش فیلم (1)

مرحله ی بعد از تولید و توزیع فیلم؛ نمایش دادن فیلم برای عامه یتماشاگر.

Exhibition

نمایش فیلم (2)

نمایش دادن فیلم به وسیله ی تاباندن آن بر پرده ی سینما.

Projection
نمایش فیلم ازروبرو

شیوه ای در فیلمبرداری، ترکیب یک صحنه ی زنده و صحنه ای که قبلا فیلمبرداریشده و فیلمبرداری از مجموع این دو.

Front Projection
نمایش فیلم ازپشت

به اصطلاح «بک پروجکشن» رجوع شود.

Rear Projection
«نما»یکلی

یک «نما»ی عمومی از صحنه، «نما»ی دور و در بر گیرنده تمامیصحنه.

Master Shot
«نما»یلایی

«نما»یی درشت از یکی از جزییات صحنه که اهمیت عمده ای در جریان وقایع صحنهدارد و خبر یا اطلاع مهمی می دهد و میان وقایع ظاهر می شود.

Insert

«نما»ی متحرک(1)

«نما»یی که با دوربین متحرک گرفته شود.

Traking Shot

«نما»ی متحرک(2)

«نما»ی گرفته شده با دوربین متحرک. «نما»یی که طی آن دوربین «موضوع» متحرکی راهمراهی می کند.

Travelling Shot
«نما»یمتوسط

«نما»ئی حد فاصل بین «نما»ی دور و «نما»ی نزدیک.

Medium Shot
«نما»یمدل

«نما»یی که در آن به جای جسم بزرگ اصلی از نمونه های کوچک ( ماکت ) اجسام استفاده شده باشد.

Model Shot
«نما»ی معرفیکننده

یک «نما»ی دور و عمومی که معمولا در شروع صحنه بیاید و کارش معرفی وضعیت کلی، وتثبیت موقعیت کلی صحنه است.

Establishing Shot
«نما»‌ی نقاشی شده رویشیشه

یکی از حقه های سینمایی که در آن قسمتی از صحنه ای که قرار است فیلمبرداریشود روی سطحی شیشه ای نقاشی می شود و جلوی دوربین فیلمبرداری قرار می گیرد، جوری کهصحنه را پر کند.

Glass Shot
«نما»ی نقطهنظر

«نما»یی که صحنه را از دریچه ی دید و نقطه نظر یکی از شخصیت های فیلم نشانبدهد.(P.O.V.)

Point-of-View Shot
 «نما»یواکنشی

«نما»یی که واکنش شخص یا اشخاصی را که ناظر واقعه ای هستند نشان میدهد.

Reaction Shot
«نما»یهوایی

«نما»یی که دوربین فیلمبرداری از هوا، از ارتفاع نسبتاً زیاد، از بالای جرثقیلمخصوص فیلمبرداری، از داخل هواپیما و یا هلیکوپتر می گیرد.

Aerial Shot

نمره بندی(  اتالوناژ )

سلسله مراتب اصلاح رنگ و میزان تاریکی یا روشنایی هر «نما» در جریان چاپ نسخهی نهایی فیلم، به طوری که فیلم از این لحاظ یکدست باشد.

Grading
نوار

(1 نوار صوتی

(2 ریلی که دوربین فیلمبرداری بر آن روی ارابه ای حرکت دادهمیشود.

3)حرکت دادن دوربین بر ارابه.

Track

نوار سروصداهای متفرقهفیلم

 (ساندافکت)

یکی از سه نوار تشکیل دهنده صدای فیلم. نواری که در روی آن سروصداهای متفرقهضبط شده اند.

Effects Track
نوار صدا

یکی از سه نوار تشکیل دهنده صدای فیلم. نواری که در روی آن گفتگوها ضبط شدهاند.

Sound Track
نوارموسیقی

نوار یا باندی که روی آن فقط موسیقی فیلم ضبط می شود .

Music Track
نور آرک

منبع روشنایی دستگاه های نمایش فیلم ( آپارات ).

Arc Light
 نور اصلی صحنه

نور اصلی که برای روشن کردن صحنه موقع فیلمبرداری به کارمی رود.

Key Light
نور بیشتر ازمعمول

شیوه ی نور پردازی به نحوی که « نور اصلی » سهم بسیار عمده ی روشنایی کلصحنه را تشکیل دهد و در نتیجه بین سایه و روشن در صحنه تضاد اندکیباشد.

High Key Lighting
نورپردازی

روشن کردن صحنه برای فیلمبرداری از آن.

Lighting
نور دادن بهفیلم

میزان نوری که موقع فیلمبرداری به وسیله ی دیافراگم به فیلم  میرسد.

Exposure
نور زیاد

به فیلم هنگام فیمبرداری بیشتر از حد لازم نور دادن که نتیجه اش سفید و روشنتر شدن تصویر است بیش از حد معمول.

Overexposure
نور مکمل

روشنایی کمکی که از طرف مقابل منبع اصلی نور به موضوع فیلمبرداری تابانیدهمی شود و سایه ها را نرم و کمی روشن تر می کند و به قسمت هایی که در تاریکی ماندهاند و نور اصلی به آنها نرسیده، روشنایی می بخشد.

Filler Light
نورموجود

نور طبیعی هر محیطی (‌اعم از محیط داخلی یا خارجی).

Available Light

نوع (ژانر )

کلمه ی فرانسه، اصلاً به معنی نوع و قسم، و در سینما نوعی و گروهی فیلم خاصمثل ژانر « وسترن »، ژانر « موزیکال » و غیره .

Genre

نیکل اودئون(سینمایدوپولی)

اولین سری سالن های نمایش فیلم که در سال 1905 به شکل ابتدایی در آمریکا بابشد و کارش خیلی بالا گرفت. یک تالار دراز با ردیف نیمکت های چوبی و دستگاه نمایشابتدایی.

Nickel Odeon

UserName