• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4404
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ط

طراحدكور

كسی كه مطابق با نیاز سناریو و نظر كارگردان و سایر اعضای درجهاول كادر تهیه ی فیلم، طرح دكورهای فیلم و اماكنی را كه داستان فیلم در آنها میگذرد، می ریزد و بعد با نظارت او این اماكن ساخته می شود.

Set Designer

طراح هنری

طراح، مطابق با تاریخ و زمان وقوع ماجرای فیلم و فضای مورد نظر وسبك كار كارگردان، زمینه های وقوع و وسایل را طرح می ریزد و سایرین طرح های او راپیاده می كنند.

Art Director

طلق

اصطلاحی مربوط به فیلم های نقاشی متحرك. منظور طلق های شفافیاست كه بر هر كدام از آنها جزیی از تصویر فیلم نقاشی می شود و هر طلق با طلق قبلی وبعدی خود اندكی فرق دارد.

Cell

طول فیلم

(به حسب فوت)

هر فوت معادل 48/30 سانتی متر و هر 100 فوت فیلم تقریباً برابر با یك دقیقهمدت نمایش است.

Footage

UserName