• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4412
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ع

عدسی (لنز)

عدسی دوربین فیلمبرداری.

Lens

عدسی آنامورفیك

عدسی خاصی كه موقع فیلمبرداری جلوی دوربین قرار می دهند تا میدان «دید»ی تقریباً دو برابر معمول را بتواند فیلمبرداری كند.

Anamorphic Lens

عدسی تـله فتو

عدسی مخصوص فیلمبرداری از راه دور .

Telephoto Lens

عدسی زوم

عدسی دارای فاصله كانونی قابل تغییر از حد یك «عدسی زاویه باز»تا حد یكعدسی تله فتو.

Zoom Lens

عدسی وایدانگل

عدسی ای كه فاصله كانونی اش كمتر از حد معمول است و در نتیجه دارای زاویه ی«دید» باز و وسیعی است؛ یعنی حوزه وسیع تر ی را از حد معمول می بیند و میگیرد.

Wide - Angle Lens

عمق صحنه

قسمتی از حوزه ی دید عدسی دوربین كه در آن جسم دارای وضوح است و جزئیاتخطوطش به روشنی دیده می شود.

Depth of Field

عناوین (تیراژ)

(1 نوشته هایی كه معمولا در شروع فیلم ها می آید و معرف سازندگان وبازیگران فیلم است.

(2نوشته های تابلو واری كه در فیلم های صامت قدیمی بین صحنه های فیلم ظاهرمی شد و داستان فیلم را توضیح می داد و یا شرح گفتگوها بود.

Titles
UserName