• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4895
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ک

كات (قطع)

قطع از یك «نما» به «نمای» دیگر. عوض شدن صحنه با یك جهش (قطع) ساده.

cut

كاتموازی

به « تدوین موازی » رجوع شود.

Intercut

كادر ثابت(فیكسدفریم )

هنگامی كه فیلم در یك تصویر به خصوص از حركت می ماند و ثابت میشود.

Fixed Frame

كارتون

اصلاً یعنی نقاشی مضحك ( كاریكاتور) كه بعداً به طور اصطلاحیبرای فیلم های ( معمولاً كمیك ) نقاشی متحرك رایج شد.

Cartoon

كارگردان

سازنده و مسئول اصلی فیلم، هنرمند آفریننده اصلی پشت سر هرفیلم، ناظر و مدیر خلاقه ی كاری كه سایر هنر مندان و متخصصان فنی در جریان ساختنفیلم انجام می دهند، مسئول اصلی شكل و معنی بخشیدن به فیلم، رهبری كننده ی بازی هنرپیشه ها، تعیین كننده ی سبك تصویری فیلم و نوع فیلمبرداری و ... این البته نقشكارگردان خلاق و (در نهایت آمال ) آزاد است.

Director

كپی(نسخه)

یك نسخه ( كپیه ) از فیلم؛ یك نسخه از فیلم چاپ شده ( مثبت).

Print
كپی اول

اولین نسخه ی مثبت تصحیح شده و كامل فیلم كه همراه با صدا ازلابراتوار چاپ از روی نسخه ی منفی به دست می آید.

Answer Print
كپی باصدا

نسخه ی مثبت فیلم ( آماده نمایش ) شامل صدا و تصویر هردو.

Married Print
كپی پخش

نسخه ی فیلم كه آماده ی پخش و نمایش است.

Release Print
كپی كار

یك نسخه از فیلم مثبت ( پوزیتیف ) كه بدون توجه زیاد به عالیبودن كیفیت تصویر چاپ میشود كه یا در نمایش برداشت های روزمره به كار می رود، یا درگرد آوردن و سر هم كردن تكه فیلم های گرفته شده و یا در تهیه ی یك نسخه فیلم بهصورت تدوین خام و ناپرورده.

Work Print
كرابدالی

ارابه ی مخصوصی كه دوربین فیلمبرداری را روی آن سوار می كنند ومی تواند به هر طرف بچرخد و حركت كند .

Crab Dolly
كلاكت

یك تكه تخته یا تابلوی كوچك كه بر آن با گچ اسم فیلم،شماره ی«نما»، نوبت برداشت و اسم كارگردان را می نویسند و در شروع فیلمبرداری از هر نماجلوی دوربین می گیرند.

Claquette

(Clapper board)

كمدی خلبازی

یك جور فیلم كمدی كه منحصراً دردهه ی 30 در سینمای آمریكا رایجبود و به وقایع غیر محتمل، اتفاقات پر شتاب و تیپ های غریب و مبالغه شده با رفتارغیر معمول می پرداخت.

Screwball Comedy
كم نوردادن

به فیلم موقع فیلمبرداری كمتر از حد لازم نور دادن كه نتیجه اشآن است كه تصویر تاریك تر از حد معمول از كار در می آید.

Underexposure
كینه توسكوپ

دستگاه نمایش فیلم اختراعی « ادیسون » كه در سال 1893 عرضه شد ودر آن فیلم های گرفته شده به وسیله «كینه توگراف»  به طور انفرادی برای افراد نشانداده می شد.

Kinetoscope
كینه توگراف

اولین دوربین فیلمبرداری كه طرح آن را « توماس ادیسون » آمریكاییدر سال 1891 به ثبت رساند.

Kinetograph
[بازگشت به صفحه قبل]
UserName