• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4388
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

گ

گفتار (1)

صدایی كه روی تصویر و صحنه ی فیلم می آید ( گوینده اش دیده نمیشود ) و صحنه را همراهی می كند. گفتار ممكن است شرح خود صحنه باشد و یا ربطی بهتصویری كه می بینیم نداشته باشد و موضوع دیگری غیر از واقعه ی روی پرده را بیانكند.

Narration Commentary

گفتار (2)

صدایی كه روی صحنه های فیلم می آید، كسی مطلبی را شرح می دهد وگوینده خود دیده نمی شود.

Voice-Over

UserName