• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4607
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ر

راش

نسخهچاپ شده ( مثبت ) نگاتیو های فیلمبرداری شده همراه با صدا را « راش » مینامند.

Rushes
راف كات

یكیاز مراحل تدوین فیلم،‌بریدن فیلم و سرهم كردن صحنه ها،‌به نحوی كه صحنه ها فقط مطابقتداوم داستانی دنبال هم قرار بگیرند و بین « نما » های منفرد پیوند تمیز و بدون جهشنباشد.

Rough Cut
رفلكتور

سطحشفاف بازتاباننده ی نور، كه در فیلمبرداری  صحنه های خارجی نور خورشید را به وسیله آنبه صحنه باز می تابانند و وسیله ای برای تامین روشنایی صحنه است.

Reflector
روز به جایشب

فیلمبرداری از صحنههایی كه  در داستان هنگام شب اتفاق می افتد، در روشنایی روز... فیلمبردار با به كاربردن صافی های مخصوص، شدت نور روز را می گیرد و فضای روز همچون شب جلوه میكند.

Day for Night
رویدادموازی

دو واقعه همزمانكه در فیلم به طور موازی و همگام پیش برده شوند. یعنی یك تكه از یك واقعه و تكه ایاز واقعه دیگر به طور متناوب و بین همدیگر نشان داده شوند.

Parrallel Action
UserName