• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 5107
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ص

صدا برداری بعد از پایان فیلمبرداری

معمولاً صدای فیلم (سر و صداها و گفتگوها، به جز موسیقی) همزمان با فیلمبرداری ضبط می شود، ولی در مواردی هم فیلمرا (بدون صدا) می گیرند و بعداً صدا را در استودیو دوبله ضبط می كنند و روی فیلممی آورند.

Post-Synchronization

صدایاپتیك

صداییكه به صورت تكه های تاریك - روشن و خطوط زیگزاگ در حاشیه نوار فیلم، كنار تصویر،در یك نوار ممتد نقش می بندد و موقع نمایش فیلم، یك چشم الكتریكی تصویر آن را میگیرد و به صدا تبدیل می كند.

Optical Sound

صدای استریوفونیك

صدایضبط شده ای كه در پخش،ُبعد، عمق و جهت صدای طبیعی را داشته باشد.

Stereophonic Sound

صدای مستقیم

صدای سر صحنه،صدابرداری از صحنه در حین و مقارن با فیلمبرداری.

Direct Sound

صدای مغناطیسی

صدایی كه بر نوارمغناطیسی ضبط شده باشد، مثل نوار ضبط صوت.

Magnetic Sound

صدای واقعی

صدایی كه منبع ایجادآن شیئی یا شخصی است كه در صحنه حضور دارد.

Actual Sound
صحنه (1)

صحنه كوچكترین واحدكامل فیلم است. یك سلسله «نما» یا یك «نما» كه در یك محل می گذرد و تشكیل یك واقعه رامی دهد.

Scene
صحنه (2)

محل و زمینه ی وقوعصحنه ی فیلم، كه معمولاً در استودیو ی فیلمبرداری و به طور مصنوعی ( با دكور) ساخته می شود.

Set

صحنه یاب

(ویو فایندر)

«چشمی » مخصوصی كهفیلمبردار از پشت آن صحنه را نگاه می كند كه ببیند صحنه از دریچه نگاه دوربینفیمبرداری به چه صورت دیده می شود .

Viewfinder
UserName