• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4305
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ج

جایزه آكادمی بهواژه «اسكار» رجوع شود.Academy Award
جرثقیل

جرثقیل مخصوص فیلمبرداری كه پایه اش متحرك است و یك بازوی بلند دارد كه برانتهای آن سكویی است و بر این سكو دوربین فیلمبرداری و مسئول دوربین قرار می گیرد.با این جرثقیل می توان از ارتفاع حدود 7 متر و یا بیشتر فیلمبرداری كرد و بازوی آنقادر به حركت به هر سمتی است.

Crane
جمپ كات (قطع ناگهانی)

جهشغیر منتظره در جریان روایت تصویری، بیشتر برای خلاصه و فشرده كردن سلسلهوقایع.

Jump Cut
[بازگشت به صفحه قبل]
UserName