• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4511
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ح

حركت !

دستوری كه كارگردان موقع فیلمبرداری برای شروع بازی به هنرپیشه ها می دهد. این دستور شامل چهار قسمتاست :

1– نور          2- صدا   3- دوربین  4- حركت!

Action!

حركت آرام

(اسلوموشن)

حركاتی كه روی پرده  سینما كندتر از حركت معمول جلوه می كند.

Slow Motion

حركت سریع

(فست موشن)

وقتی كه فیلم بهمیزانی كمتر از 24 كادر در ثانیه(که میزان فیلمبرداری معمولی است ) فیلمبرداری شود حركاتسریع تر از معمول به نظر می رسد.

Fast Motion
حركتمعكوس

حركت خلاف جهت واقعی و طبیعی،مثل به عقب حركت کردن آدمها و اتومبیل ها.

Reverse Motion
حقه هایسینمایی

در فیلمسازی عموماً یعنی چیزی راكه واقعاً رخ نداده ( و گاه نمی تواند رخ دهد) با تدابیری، مطابق با واقعیت جلوه دادن(یا اثر و حالت واقعیت را ایجاد كردن).

Special Effects
حلقه

قرقره ای كه فیلم به آن پیچیدهمی شود و در دستگاه نمایش

( آپارات سینما ) قرار داده می شود.

Reel
UserName