• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4628
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ب

برداشت

یکنوبت فیلمبرداری از یک « نما » یا یک صحنه. یک برداشت ممکن است از «نمایی» کوتاه و چندثانیه ای باشد و یا ممکن است به اندازه ظرفیت قرقره ی فیلم خام ( ده دقیقه ) طولبکشد

Take
برداشت کنار گذاشته شده

برداشتی که در نسخه نهایی فیلم به کار نمی رود.

Out - Take
برداشت مجدد

فیلمبرداری مجدد ازیک یا چند صحنه.

Re - Take
بک پروجکشن

(نمایش فیلم ازپشت ) شیوه ی تاباندن فیلم روی یک پرده شفاف در پشت سر موضوع فیلمبرداری (دستگاهنمایش در آن سوی پرده ی شفاف قرار دارد) و بعد فیلمبرداری از مجموع این دو ،یعنی ازموضوع و از فیلمی که پشت سر او روی پرده شفاف تابانده شده است.

Back Projection
بوم

دسته ی بلندی کهمیکروفن صدا برداری را موقع فیلمبرداری بر سر آن نصب می کنند و خارج از حوزه ی دیددوربین بالای سر هنر پیشه ها نگاه می دارند و همراه با حرکت آنان، این طرف و آن طرف میبرند.

Boom
UserName