• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 592
 • شنبه 1385/4/3
 • تاريخ :

دستان هنوز مجوز کنسرت نگرفته


سعید فرج پوری از اعضای گروه دستان گفت كه كنسرت این گروه برای اجرا درتهران، به دلیل وجود برخی از مشكلات ،هنوز مجوز نگرفته است.

فرج پوری روز چهارشنبه به خبرنگارهنری ایسنا گفت: چمن آرا كه مسوول برگزاری این كنسرت است به ما اعلام كرد كه با این وضعیت مانمی توانیم این كنسرت را برگزاركنیم .

او ادامه داد: با توجه به اینكه اعضای گروه دستان همگی در خارج هستند آنها برای حضور درتهران بلیط گرفته بودند.

فرج پوری گفت: ما درهركجای دنیاوكره ی زمین كه بتوانیم می توانیم كنسرت بدهیم ولی متاسفانه درایران نمی توانیم ودستمان به هیچ جا نمی رسد.

وی ادامه داد: مابرای برگزاری این كنسرت سه ماه تمرین كرده ایم وبرای صدور مجوز آن ،از دوماه پیش تلاش شده است .

بابك چمن آرا مسئول برگزاری این كنسرت موسیقی نیز به ایسنا گفت :ماهمیشه مجوزهای خودرا بیست روزه می گرفتیم چون گروههایی مثل كامكارها ودستان گروههای شناخته شده ای هستند و پرونده دارند .

وی ادامه داد:در سالهای گذشته ،هاهنگی با نیروی انتظامی ،بعد از گرفتن مجوز از سوی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی بود ولی چندوقتیست كه این وزارتخانه برای صدور مجوز نهایی از ما می خواهد كه ابتدا تاییدیه ی نهایی را ازنیروی انتظامی بگیریم.

چمن آرا ادامه اداد:برخلاف گذشته كه نیروی انتظامی مبالغ خودرا برای برگزاری كنسرت ،بعداز صدور مجوز دریافت می كرد ولی این بار ،این مبلغ را قبل از صدور مجوز طلب می كند.

اوتوضیح داد: وقتی نیروی انتظامی مبالغ خودرا برای برگزاری كنسرت ،بعداز صدور مجوز دریافت كند ما می توانیم از طریق بلیط فروشی ،این مبلغ را تامین كنیم ولی قبل از صدور مجوز، نمی توانیم این مبلغ را به آنها بدهیم از سویی دیگر ،ممكن است حتی پس از پرداخت پول به نیروی انتظامی ،برگزاری كنسرت امكان پذیر نشود.

وی بااشاره به اظهارات مسئولان درحمایت از موسیقی سنتی واصیل گفت :ماانتظار حمایت نیروی انتظامی از موسیقی اصیل وسنتی داریم ولی متاسفانه برخی به گونه ای با ما برخورد می كنند كه انگار جرمی مرتكب شده ایم وباید خودمان راتبرئه كنیم و برخورد مناسبی با ماصورت نگرفت.

به گفته ی چمن آرا نیروی انتظامی دوسال است كه برای تامین هزینه ی پرسنل خود،مبالغی را برای برگزاری كنسرت دریافت می كند واین برای همه ی گروهها از آریان وعصار تا مهران مدیری وشجریان وجودداشته است ولی هم اكنون این مبلغ را قبل از مجوز می گیرند.

وی تاكید كرد :شرایطی كه برای برگزاری كنسرت می گذارند باید قابل اجرا باشد مادر گذشته باهزاران شرایط ارشاد برای برگزاری كنسرت مثل نبودن صدای زن و.... كنار می آمدیم چون قابل اجراشدن بودولی برخی از شرایط قابل اجراشدن نیست.

وی ادامه داد:ما به گونه ای برنامه ریزی كرده بودیم كه از دوهفته پیش باید بلیط فروشی را شروع می كردیم ولی حتی اگر مجوز ما دراین روزها صادرشود تازه ده روز دیگرمی توانیم بلیط فروشی راشروع كنیم.

گفتنی است گروه دستان قراربود پس از مدتها و بعد ازجام جهانی فوتبال، در تهران كنسرت برگزار كنداین درحالیست كه پیش ازاین عنوان شده بود اجرای كنسرت توسط گروه دستان درسال 85 قطعی شده و مراحل پایانی دریافت مجوزرا طی می كند . این گروه قراربود در اواخر تیرماه به مدت سه شب در كاخ نیاوران به اجرای برنامه پرداخته و سالار عقیلی در این گروه به عنوان خواننده به اجرای برنامه بپردازد و در بخش دوم برنامه های این گروه درتهران از یك سیتار نواز هندی استفاده شود.

UserName