• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 19834
 • دوشنبه 1390/6/7
 • تاريخ :

قضیه فیثاغورس (روش هندسی)

قضیه فیثاغورس (روش هندسی)

شرح فعالیت:

برای اثبات قضیه ی فیثاغورس به روش هندسی راه حل های مختلفی وجود دارد. در کتاب درسی دو راه از این راه ها دیده شده است. در این فعالیت یک راه دیگر به شما نشان داده شده می شود.

توسط لغزنده های m و اندازه ی اضلاع مثلث قائم الزاویه ی ABC را تعیین کنید. (n باید کمتر از m باشد)

پاره خط DE برابر با ضلع AC می باشد. به این ترتیب مساحت مربع کوچک برابر است با b2 و مساحت مربع بزرگ برابر است با c2. در این صورت مساحت کل شکل برابر با b2+c2 خواهد بود.

لغزنده را تا انتها حرکت دهید. به این ترتیب دو تکه از کل شکل به محل دیگری منتقل می شود و در نهایت یک مربع بزرگ تر به ضلع a تشکیل می شود. مساحت این مربع a است که با مساحت شکل اول ( b2+c2) برابر خواهد بود.

 

تمرین:

در شکل زیر می توان اثبات کرد قضیه فیثاغورس (روش هندسی) با توجه به این موضوع، کدام استدلال نشان می دهد BC⊥CE؟قضیه فیثاغورس (روش هندسی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قضیه فیثاغورس (روش هندسی)

 

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری - داودی، طاهری و نوربخش

تهیه: محمد طاهری - تنظیم: یگانه داودی

رابطه فیثاغورس

رابطه فیثاغورس

مثلث ABC یک مثلث قائم الزاویه است. اندازه ی هر ضلع این مثلث و همچنین مساحت مربع های تشکیل شده روی اضلاع این مثلث در گوشه ی تصویر نشان داده شده است...
رابطه فیثاغورس و اشکال منتظم

رابطه فیثاغورس و اشکال منتظم

همان طور که می دانید طبق قضیه ی فیثاغورس، اگر روی اضلاع یک مثلث قائم الزاویه مربع هایی رسم کنیم بین مساحت این مربع ها رابطه ی زیر برقرار است...
زاویه محاطی 5

زاویه محاطی 5

در این فعالیت چند ضلعی های محاطی و چگونگی اندازه گیری زوایای آنها مورد بررسی قرار گرفته است...
UserName
عضویت در خبرنامه