• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1077
 • سه شنبه 1384/11/25
 • تاريخ :

فروش خوب "چپ دست"


با پشت سرگذاشتن روزهای تعطیل هر چند انتظار می رفت سینماها رونقی دوباره بگیرند، اما چندان این انتظار برآورده نشد.

"چپ دست" با فروش چهار میلیونی روز یکشنبه اش، مجموع فروش خود را به 2/45 میلیون رساند.

"مرثیه برف" که همچنان فروش چندان امیداوار کننده ای ندارد، یکشنبه را با 200 هزارتومان سپری کرد و مجموع فروش خود را به 75میلیون نزدیک کرد "هشت پا" چهل و هفتمین روز اکران خود را با 6/0 میلیون سپری کرد و مجموع فروش خود را به 132 میلیون رساند. "حکم" که قرار است تا پایان سال اکرانش ادامه داشته باشد، یکشنبه نزدیک به 700 هزارتومان فروخت تا مجموع فروش خود را به 233 میلیون نزدیک کند، این فیلم از این پس در شش سینما به اکران خود ادامه می دهد. "سرتوبدزد رفیق" نیز که به نسبت تعداد قابل قبولی سینما در اختیاردارد، یکشنبه نیم میلیون فروخت تا مجموع فرش خود را به 26 میلیون برساند.

نام فیلم

 تعداد سینما

 فروش یکشنبه

 روزهای نمایش

فروش کل

چپ دست

مرثیه برف

هشت پا

حکم

سر تو بدزد رفیق

 21

 3

 10

 6

9

 05/4

 2/0

 6/0

 7/0

 5/0

7

 7

47

 68

19

 2/45

3/1

132

2/232

26

نام فیلم

 تعداد سینما

 فروش یکشنبه

 روزهای نمایش

فروش کل

چپ دست

مرثیه برف

هشت پا

حکم

سر تو بدزد رفیق

 21

 3

 10

 6

9

 05/4

 2/0

 6/0

 7/0

 5/0

7

 7

47

 68

19

 2/45

3/1

132

2/232

26

ارقام به میلیون تومان و براساس اعلام دفاتر پخش است.

UserName