• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 13099
 • چهارشنبه 1389/11/27
 • تاريخ :

ارتفاع چند ضلعی ها

ارتفاع چند ضلعی ها

موضوع:

ارتفاع

هدف:

رسم ارتفاع های متوازی الاضلاع

شرح فعالیت:

همانطور که می دانید ارتفاع نظیر یک چند ضلعی، فاصله ی رأس مقابل آن ضلع تا آن ضلع است. به عبارت دیگر وقتی از رأس یا رأس های مقابل بر آن ضلع عمود کنیم ارتفاع آن ضلع را رسم کرده ایم.

در شکل زیر یک متوازی الاضلاع می بینید مقابل ضلع AB چند رأس وجود دارد؟

می خواهیم از این رأس ها بر این ضلع عمود رسم کنیم. برای این کار مرا حل زیر را انجام دهید:

1-  ابزار رسم خط عمود را انتخاب کنید. سپس رأس و سپس روی ضلع مورد نظر کلیک کنید.

2-  ابزار پاره خط را انتخاب کنید و روی نقاط ابتدا و انتهای پاره خطی که ارتفاع نظیر ضلع را مشخص می کنید کلیک کنید.

( به عنوان مثال در شکل مقابل روی نقاط مشخص شده باید کلیک کنید)

ارتفاع چند ضلعی ها

3-  روی خط عمود کلیک راست کنید و گزینه ی «مخفی کردن شکل» را فعال کنید تا شکل شلوغ نشود.

متوازی الاضلاع چند ارتفاع دارد؟

اگر متوازی الاضلاع را به مستطیل تبدیل کنیم، ارتفاع ها بر چه اجزایی از مستطیل منطبق می شود؟

یک ارتفاع را انتخاب کنید و سعی کنید قاعده های نظیر آن را مشخص کنید. همین کار را برای یک قاعده تکرار کنید (ارتفاع های نظیر آن را پیدا نمایید.)

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

کاربرد خاصیت نیمساز

کاربرد خاصیت نیمساز

در مثلث قائم الزاویه ABC که در شکل زیر نشان داده شده می خواهیم مربعی ایجاد کنیم تا دو ضلع آن بر اضلاع AB و AC منطبق باشد و رأس دیگرش روی ضلع BC باشد...
کاربرد خواص چهارضلعی ها

کاربرد خواص چهارضلعی ها

قبل از انجام این فعالیت بهتر است فعالیت ترازو را انجام دهید. در شکل یک پایه ی متحرک برای دوربین فیلم برداری طراحی شده است. با حرکت لغزنده، می توانید حرکت دوربین را مشاهده کنید. چه اشکالی در حرکت دوربین دیده می شود؟...
کاربرد خواص چهارضلعی ها(مستطیل)

کاربرد خواص چهارضلعی ها(مستطیل)

حتماً تا کنون میزهایی را دیده اید که پایه ی آن ها متحرک است و ارتفاع آن ها قابل تنظیم است. چهار ضلعی ABCD چه نوع چهار ضلعی است؟...
UserName
عضویت در خبرنامه