• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4603
 • شنبه 1389/10/4
 • تاريخ :

فاصله ی نقطه از خط و تقاطع دو مکان

فاصله ی نقطه از خط و تقاطع دو مکان

موضوع:

 توازی

هدف:

کشف مکان هندسی نقاطی که از یک خط به فاصله ی معین هستند و تقاطع دو مکان

شرح فعالیت:

در شکل دو خط e و d و دو نقطه ی A و B را مشاهده می کنید. فاصله ی نقطه A تا d  و فاصله ی نقطه B تا e روی شکل نشان داده شده است. نقطه A را طوری حرکت دهید که فاصله آن تا خط d به طور ثابت 4 واحد باقی بماند. این نقطه روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با خط  دارد؟

 

 

حالا نقطه B را طوری حرکت دهید که فاصله آن تا خط e به طور ثابت 3 واحد باقی بماند. نقطه B روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با خط  دارد؟

برای دیدن بهتر پاسخ می توانید روی نقاط کلیک راست کنید و گزینه ی «تعقیب مسیر روشن» را فعال کنید.

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

ارتباط بین چهار ضلعی ها

ارتباط بین چهار ضلعی ها

چهار ضلعی ABCD یک مستطیل و چهار ضلعی EFGH یک لوزی و چهار ضلعی MNLO یک متوازی الاضلاع است...
رسم مثلث قائم الزاویه ی پویا

رسم مثلث قائم الزاویه ی پویا

در نرم افزار هندسه پویا، یک مثلث وقتی مثلث قائم الزاویه است که با جا به جا شدن رأس های آن خواص اصلی خود (یعنی قائمه بودن یک رأس) را حفظ کند. با توجه به این موضوع از سه مثلث ABC ، DEF و GIH کدام یک قائم الزاویه است؟...
رسم مثلث

رسم مثلث

در مثلث ABC، اندازه ی اضلاع و زاویه ها نوشته شده است، نقاط CوB,A قابل جا به جا شدن هستند. سعی کنید با جا به جا کردن آن ها مثلث هایی بسازید که یک ضلع آنها 4 واحد باشد. چند مثلث به این ترتیب ایجاد می شود؟...
UserName
عضویت در خبرنامه